Oikeustiede:käteispantti

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

käteispantti

käteispantti
Määritelmä Velkojan haltuun velan vakuudeksi luovutettu irtain esine tai arvopaperi, jonka velkoja saa velallisen laiminlyötyä velan maksun muuttaa rahaksi ja ottaa siitä suorituksen saatavalleen parhaalla etuoikeudella.
Selite Käteispanttauksessa julkivarmistus, jolla panttioikeuden oikeusvaikutukset sivullisiin saadaan aikaan, tapahtuu esineen traditiolla eli hallinnan siirrolla. Käteispantattavien kohteiden panttioikeuden haltijalla on lakiin perustuva erityinen vakuusvelan perimistä koskeva menettelyllinen helpotus: mahdollisuus realisoida vakuuskohde omatoimisesti. Käteispanttivelkojan ei tällöin tarvitse – toisin kuin velkojan yleensä – velallisen laiminlyötyä suorituksensa nostaa kannetta tätä vastaan ja hankkia suoritustuomiota eikä sen jälkeen erikseen kääntyä ulosottomiehen puoleen ulosmittausmenettelyn aloittamiseksi ja suorituksen perimiseksi velallisen omaisuudesta. Tämän sijaan hän voi laissa säädettyjen, osin dispositiivisten edellytysten täytyttyä ryhtyä vakuuskohteen realisointiin. Käytetyt lähteet: kauppakaari 3/1737 10:1-2
Lisätiedot
Kirjoittaja: Eva Tammi-Salminen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HavansiE1992, Tepora&al2009, Saarnilehto&al2012, s. 1191-1220

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:käteispantti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:käteispantti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg