Oikeustiede:jokamiehenoikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

jokamiehenoikeus

jokamiehenoikeus
Definition jokamiehenoikeudella tarkoitetaan maantapaan perustuvia yleiskäyttöoikeuksia, joiden nojalla jokaisella on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi ympäristön tarjoamia luonto- ja virkistysarvoja sekä luonnontuotteita
Explanation Kulkeminen toisen maa-alueella on sallittua jalkaisin, suksilla, polkupyörällä tai muulla näihin verrattavalla tavalla, ei kuitenkaan pihamaalla eikä vahinkoa esimerkiksi viljelyksille tai istutuksille aiheuttaen. Myös retkeilyyn liittyvä tilapäinen leiriytyminen ja telttailu ovat sallittuja. Leiriytymisen on tapahduttava etäämmällä asumuksista, kuin mitä liikkuminen olisi sallittu. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa, jollei siihen ole pakottavaa tarvetta. Luonnontuotteita, esimerkiksi luonnonvaraisia marjoja ja sieniä, saa kerätä ja poimia vapaasti siellä, missä liikkuminen on sallittua.

Jokamiehenoikeus mahdollistaa maa- tai vesialueiden haitattoman hyödyntämisen omistussuhteista riippumatta eli ilman maanomistajan lupaa. Jokamiehenoikeus kuitenkin väistyy, jos maanomistaja on ottanut alueen erityiseen käyttöön.

Rikosoikeuden kriminalisoinnit muun muassa hallinnan loukkauksesta ja varkaudesta asettavat ehdottomat rajat jokamiehenoikeuksille. Yleiskäyttöoikeuksien keskeisimpänä edellytyksenä maantavan mukaan puolestaan on haitattomuusvaatimus suhteessa muihin oikeuksien käyttäjiin, ympäristöön ja erityisesti alueen maanomistajiin ja muiden oikeuksien haltijoihin. Haitattomuuskynnyksen arvioinnissa ei voida tukeutua pelkästään kirjoitetun lain säännöksiin, vaan maantavalle sekä tapauskohtaiselle arvioinnille on annettava merkitystä.

Haitattomuuden arviointi on haasteellista erityisesti erilaisen järjestetyn toiminnan yhteydessä. Yleensä jatkuvuutta ja säännönmukaisuutta on pidetty sellaisina tekijöinä, jotka ilmentävät haitattomuuskynnyksen ylittymistä ja maanomistajan suostumus olisi tarpeen. Järjestettyä toimintaa ei kuitenkaan kategorisesti voi sulkea jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle. Haitattomuusarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota paikallisiin olosuhteisiin ja kunkin yksittäistapauksen erityisluonteeseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilari Hovila

Sources

SY20/2012, HovilaI2012, LaaksonenK1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.12.2019: Oikeustiede:jokamiehenoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jokamiehenoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →