Oikeustiede:jätevesi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

jätevesi

jätevesi
Määritelmä vesi, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista
Selite Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan jätevettä on sellainen käytöstä poistettu vesi, pilaantuneelta alueelta johdettava vesi tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta johdettava vesi, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Mainittu jäteveden määritelmä kattaa siten myös hulevedet ja suotovedet silloin, kun niistä voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulaissa on säännös (67 §), joka koskee viemäriin johdettavista teollisuusjätevesistä annettavia määräyksiä. Ympäristölupaa myönnettäessä voidaan myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan tai noroon, tarvittaessa päättää käyttöoikeuden myöntämisestä tarvittavaan alueeseen ja antaa tarpeelliset määräykset jäteveden johtamisen vuoksi tehtävän ojan tai viemäriputken sijoittamisesta esiemerkiksi maantien ali (68 §). Jäteveden johtamiseen sovelletaan osin vesilain (587/2011) säännöksiä (VL 5:1.3).

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Vesihuoltolaki (119/2001) sisältää vesihuoltoa, siis muun muassa jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä, koskevia säännöksiä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on lähtökohtaisesti liitettävä laitoksen jätevesiviemäriin. Ympäristönsuojelulakiin sisältyvät säännökset jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

Jätevesiin liittyen valtioneuvoston asetuksilla on säädetty muun muassa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006), yhdyskuntajätevesistä (888/2006) ja talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011).
Lisätiedot
Kirjoittaja: Arto Hietaniemi

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Kuusiniemi&al2013

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:jätevesi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jätevesi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →