Oikeustiede:jätevesi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

jätevesi

jätevesi
Definition vesi, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista
Explanation Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan jätevettä on sellainen käytöstä poistettu vesi, pilaantuneelta alueelta johdettava vesi tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta johdettava vesi, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Mainittu jäteveden määritelmä kattaa siten myös hulevedet ja suotovedet silloin, kun niistä voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulaissa on säännös (67 §), joka koskee viemäriin johdettavista teollisuusjätevesistä annettavia määräyksiä. Ympäristölupaa myönnettäessä voidaan myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan tai noroon, tarvittaessa päättää käyttöoikeuden myöntämisestä tarvittavaan alueeseen ja antaa tarpeelliset määräykset jäteveden johtamisen vuoksi tehtävän ojan tai viemäriputken sijoittamisesta esiemerkiksi maantien ali (68 §). Jäteveden johtamiseen sovelletaan osin vesilain (587/2011) säännöksiä (VL 5:1.3).

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Vesihuoltolaki (119/2001) sisältää vesihuoltoa, siis muun muassa jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä, koskevia säännöksiä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on lähtökohtaisesti liitettävä laitoksen jätevesiviemäriin. Ympäristönsuojelulakiin sisältyvät säännökset jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

Jätevesiin liittyen valtioneuvoston asetuksilla on säädetty muun muassa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006), yhdyskuntajätevesistä (888/2006) ja talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011).
Additional Information
Kirjoittaja: Arto Hietaniemi

Related Concepts

Sources

Kuusiniemi&al2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.1.2020: Oikeustiede:jätevesi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jätevesi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →