Oikeustiede:itsensä kehittämisen mahdollisuus (perusoikeutena)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

itsensä kehittämisen mahdollisuus (perusoikeutena)

itsensä kehittämisen mahdollisuus (perusoikeutena)
Definition mahdollisuus itsensä kehittämiseen on Suomessa perustuslain asettama julkisen vallan velvollisuus, joka sisältää yksilön mahdollisuuden (oikeuden) itse haluamallaan tavalla ylläpitää ja parantaa tiedollista, taidollista ja kulttuurista osaamistaan sekä julkisen vallan velvollisuuden edistää tätä mahdollisuutta
Explanation Kulttuurista vapautta, siltä osin kuin se erityisesti ilmenee instituutioissa, ilmentää perustuslain 16 §:n 2 momentin mukainen jokaisen yhtäläinen mahdollisuus kykyjensä ja erityisten tarpeittensa mukaan kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Itsensä kehittämisen mahdollisuus sisältää sekä kulttuurin harjoittamisen että sen tuloksista nauttimisen. Kun mahdollisuuden luominen asetetaan säännöksessä erityisesti julkisen vallan velvollisuudeksi, ilmenee toteuttamisen tämä osa erityisesti erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden kautta.

Keskeisiä itsensä kehittämisen instituutioita ovat esimerkiksi kirjastotoimi, liikunnan mahdollisuuksien luominen, museot, arkistot ja erilainen kansalaistoiminta sekä erilaiset taidelaitokset, kuten teatterit, orkesterit, ooppera ja liikuntalaitokset. Ilmaus varattomuuden sitä estämättä on tässä yhteydessä jossain määrin ohjelmallisempi kuin koulutuksen yhteydessä (ks. mahdollisuus koulutukseen), mutta keskeisten yhteiskunnallisten itsensä fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehittämisen muotojen tulee olla yksilölle aiheutuvilta kustannuksiltaan kohtuullisia.

Mahdollisuuden käyttäminen ei ole sidottu julkisen vallan ylläpitämiin tai muihinkaan instituutioihin, vaan yksilöllä on oikeus hankkia haluamallaan tavalla sivistystä tai muuta tiedollista tai taidollista osaamista kenenkään sitä ennakolta estämättä. Rajoituksina ovat henkilön kyvyt ja motivaationa erityiset tarpeet.
Additional Information
Kirjoittaja: Pentti ArajärviReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:itsensä kehittämisen mahdollisuus (perusoikeutena). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:itsensä kehittämisen mahdollisuus (perusoikeutena).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →