Oikeustiede:indisio

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

indisio

indisio
Definition Indisiotodistelulla tarkoitetaan todistelua, jonka näyttöarvo perustuu yhtäältä tietyn tosiasian havaitsemiselle ja toisaalta kokemussäännölle, joka yhdistää kyseisen tosiasian johonkin todistusteemaan. Indisiot eivät siten ole todistustosiseikkojen tavoin välittömästi eli kausaalisesti yhteydessä johonkin todistusteemaan, mutta niillä voi olla todistusarvoa jostakin todistusteemasta kokemussääntöihin perustuvan päättelyn kautta.
Explanation Indisio-termi periytyy todistusoikeudelliseen käsitteistöön legaalisesta eli lakisäänteisestä todistusteoriasta, jonka aikana indisiotodistelu ei rikosasiassa käynyt täydestä näytöstä, vaan jonka nojalla asianosainen määrättiin puhdistusvalalle. Sitä vastoin siviilijutuissa indisiotodistelun katsottiin legaalisessa todistusteoriassa käyvän täydestä näytöstä.

Vanhemmassa vapaan todistusharkinnan aikana kirjoitetussa oikeuskirjallisuudessa todistustosiasioiksi nimitettiin seikkoja, joilla on välitön merkitys asian ratkaisemisen kannalta. Indisioilla puolestaan tarkoitettiin seikkoja, joista todistustosiasioiden olemassaolo pääteltiin. Verrattuna nykyiseen käsitteistöön voidaan todeta, että "todistustosiasia" tarkoitti aikaisemmin samaa kuin oikeustosiseikka, kun taas indisioilla tarkoitettiin todistustosiseikkoja ja aputosiseikkoja, jotka liittyvät todistusharkinnassa hyödynnettävien kokemussääntöjen täsmentämiseen ja todistustosiseikkojen todistusarvon määrittämiseen.

Vapaassa todistusharkinnassa laki ei enää liitä välittömään ja välilliseen näyttöön sellaisia oikeusvaikutuksia kuin legaalisessa todistusteoriassa, vaan tuomioistuimen tulee todistusharkinnassa arvioida niiden todistusarvo kulloisenkin jutun erityispiirteet huomioon ottaen. Indisioiden todistusarvo ei välttämättä ole vähäisempi kuin välittömän todistelun, sillä esimerkiksi vastaajan siemennesteen löytymisestä asianomistajan ruumiinaukoista voidaan raiskausjutussa varsin vahvalla todennäköisyydellä päätellä, että vastaaja on ollut sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa. Indisiotodisteluun voi siitä huolimatta olla syytä suhtautua varovaisuudella, sillä välittömään näyttöön verrattuna indisioiden näyttöarvon määrittäminen perustuu olennaisesti enemmän tuomioistuimen päättelylle sovellettaviksi tulevista kokemussäännöistä, ja myös asianosaisten joillekin indisioille tarjoamat selitykset voivat poiketa toisistaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Timo Saranpää

Related Concepts

Sources

HalilaJ1955, TirkkonenT1977, JonkkaJ1993, SaranpääT2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:indisio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:indisio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →