Oikeustiede:esiopetus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

esiopetus

esiopetus
Definition ennen perusopetuksen alkamista yhteistyössä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien kanssa annettava lapsen kehitystä, sosiaalisia taitoja ja opetuksen omaksumista edistävä tai helpottava leikkiin perustuva toiminta, jonka tavoitteena on koulukypsyyden saavuttaminen tai parantaminen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten ensimmäisen lukuvuoden oppivelvollisuuteen kuuluva opetus
Explanation Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Esiopetusta on laadultaan kahtalaista: lapselle vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista annettava esiopetus ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille osana perusopetusta annettava oppivelvollisuuteen sisältyvä vuoden kestävä opetus. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi saa molemmat esiopetuksen muodot hyväkseen.

Esiopetuksen tavoite on sama kuin perusopetuksen eli tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa lapsille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on lisäksi osana varhaiskasvatusta parantaa lapsen oppimisedellytyksiä. Esiopetukseen osallistuminen on lapsen velvollisuus ja sen järjestäminen on kunnan velvollisuus. Kunta voi täyttää tehtävänsä myös käyttämällä valtion tai yksityisten taikka muiden kuntien järjestämää esiopetusta.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille järjestettävän esiopetuksen tavoitteista ei ole erityisesti säädetty, mutta osana oppivelvollisuutta sen tavoitteet ovat samat kuin perusopetuksen. Kun yleisestä esiopetuksesta on säädetty, että sitä annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista, on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla lapsilla oikeus yleisen esiopetuksen saamiseen ja velvollisuus siihen osallistumiseen sen kalenterivuoden syyslukukauden alusta, jona he täyttävät viisi vuotta.
Additional Information
Kirjoittaja: Pentti ArajärviReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.06.2019: Oikeustiede:esiopetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:esiopetus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →