Oikeustiede:ennakkoverolippu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ennakkoverolippu

ennakkoverolippu
Definition vanhahtava nimitys Verohallinnon päätökselle, jolla määrätään ennakkoverot verovelvolliselle
Explanation Ennakkoverolippu on vanhahtava nimitys Verohallinnon päätökselle, jolla Verohallinto määrää ennakkoverot verovelvolliselle. Nimitys viittaa Verohallinnon verovelvolliselle antamaan paperitulosteeseen, josta ilmenee päätös ennakkoverojen määrästä ja laskentaperusteista.

Ennakkoverolipun käsitettä käytettiin systemaattisesti nykyisin voimassaolevaa ennakkoperintälakia (1118/1996) edeltäneessä vuoden 1959 ennakkoperintälaissa (418/1959). Voimassaolevassa ennakkoperintälaissa ennakkoverolipun käsite sisältyy ainoastaan lain 23 §:ään. Ennakkoverolipun käsitettä käytetään lisäksi Verohallinnon päätöksessä luonnollisille henkilöille ennakonkannossa maksuunpantavan ennakkoveron laskentaperusteista. Muutoin ennakkoverolipun käsitettä ei enää nykyisin käytetä verolainsäädännössä tai Verohallinnon ohjeistuksessa.

Ennakkoverolippu on asiallisesti päätös ennakkoverojen määräämisestä. Päätöksen perusteluina Verohallinto ilmoittaa verovelvolliselle ennakkoveron määrän ja sen perusteet. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole vielä sellaisenaan muutoksenhakukelpoinen päätös. Jos verovelvollinen on tyytymätön Verohallinnon määräämiin ennakkoveroihin, verovelvollinen voi ensi vaiheessa vaatia Verohallintoa muuttamaan ennakkoveroja. Jos Verohallinto ei hyväksy vaatimusta, verovelvollinen voi vaatia Verohallintoa tekemään muutoksenhakukelpoisen päätöksen.

Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 29/2016 vp) on esitetty ennakkoperintälain 23 §:n 3 momenttia muutettavaksi vuoden 2017 alusta alkaen siten, että laissa käytettäisiin ennakkoverolipun sijaan käsitettä "ennakkoveroa koskeva päätös". Jos lainsäädäntömuutos toteutuu, ennakkoverolipun käsite jää lopullisesti verohistoriaan.

Käytetyt lähteet: ennakkoperintälaki 1118/1996, ennakkoperintälaki (418/1959)
Additional Information
Kirjoittaja: Janne Myllymäki

Related Concepts

Sources

Verohallinto2015c

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:ennakkoverolippu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ennakkoverolippu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →