Oikeustiede:ennakkoverolippu

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

ennakkoverolippu

ennakkoverolippu
Määritelmä vanhahtava nimitys Verohallinnon päätökselle, jolla määrätään ennakkoverot verovelvolliselle
Selite Ennakkoverolippu on vanhahtava nimitys Verohallinnon päätökselle, jolla Verohallinto määrää ennakkoverot verovelvolliselle. Nimitys viittaa Verohallinnon verovelvolliselle antamaan paperitulosteeseen, josta ilmenee päätös ennakkoverojen määrästä ja laskentaperusteista.

Ennakkoverolipun käsitettä käytettiin systemaattisesti nykyisin voimassaolevaa ennakkoperintälakia (1118/1996) edeltäneessä vuoden 1959 ennakkoperintälaissa (418/1959). Voimassaolevassa ennakkoperintälaissa ennakkoverolipun käsite sisältyy ainoastaan lain 23 §:ään. Ennakkoverolipun käsitettä käytetään lisäksi Verohallinnon päätöksessä luonnollisille henkilöille ennakonkannossa maksuunpantavan ennakkoveron laskentaperusteista. Muutoin ennakkoverolipun käsitettä ei enää nykyisin käytetä verolainsäädännössä tai Verohallinnon ohjeistuksessa.

Ennakkoverolippu on asiallisesti päätös ennakkoverojen määräämisestä. Päätöksen perusteluina Verohallinto ilmoittaa verovelvolliselle ennakkoveron määrän ja sen perusteet. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole vielä sellaisenaan muutoksenhakukelpoinen päätös. Jos verovelvollinen on tyytymätön Verohallinnon määräämiin ennakkoveroihin, verovelvollinen voi ensi vaiheessa vaatia Verohallintoa muuttamaan ennakkoveroja. Jos Verohallinto ei hyväksy vaatimusta, verovelvollinen voi vaatia Verohallintoa tekemään muutoksenhakukelpoisen päätöksen.

Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 29/2016 vp) on esitetty ennakkoperintälain 23 §:n 3 momenttia muutettavaksi vuoden 2017 alusta alkaen siten, että laissa käytettäisiin ennakkoverolipun sijaan käsitettä "ennakkoveroa koskeva päätös". Jos lainsäädäntömuutos toteutuu, ennakkoverolipun käsite jää lopullisesti verohistoriaan.

Käytetyt lähteet: ennakkoperintälaki 1118/1996, ennakkoperintälaki (418/1959)
Lisätiedot
Kirjoittaja: Janne Myllymäki

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Verohallinto2015c

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:ennakkoverolippu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ennakkoverolippu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →