Oikeustiede:empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot

empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot
Definition tutkimusaineistot, joita hyödynnetään oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta koskevassa empiirisessä tutkimuksessa
Explanation Oikeussosiologiassa käytetään yhteiskuntatieteellisiä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Oikeussosiologiset tutkimusaineistot voidaan jakaa kerättäviin ja valmiisiin aineistoihin.

Valmiita aineistoja ovat esimerkiksi oikeustilastot, jotka ovat käytettävissä internetissä tilastokeskuksen Statfin-tietokannassa. Tilastoja on muun muassa käräjäoikeuksien, hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden toiminnasta sekä poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta, konkursseista, syyttäjän toiminnasta ja oikeusavusta. Rekisteriaineistoihin perustuvassa oikeussosiologisessa tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia viranomaisten rekistereitä, esimerkiksi poliisiasiain tietojärjestelmästä (PATJA), tuomiolauselmarekisteristä (TLP). Organisaatioiden tuottamia dokumentteja ovat esimerkiksi oikeudenkäyntiasiakirjat, esitutkinta-asiakirjat ja viranomaisten ratkaisut. Myös lakeja, asetuksia, periaatepäätöksiä ja lainvalmisteluasiakirjoja voidaan tutkia niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Kerättäviä ovat sellaiset aineistot, jotka tutkija itse hankkii joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyväksi käyttäen. Näitä ovat muun muassa kyselyt, erilaiset haastattelut sekä havainnointi. Havaintoja kerätään tyypillisesti oikeudellisten instituutioiden, esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen tai poliisin toiminnasta.
Additional Information
Kirjoittaja: Anne Alvesalo-Kuusi

Related Concepts

Sources

Alvesalo&Ervasti2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.06.2019: Oikeustiede:empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →