Oikeustiede:critical legal studies

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

critical legal studies

critical legal studies
Definition yhdysvaltalainen Critical legal studies movement (Cls) on 1970-luvulla syntynyt kriittinen lähestymistapa oikeuteen
Explanation Cls:lle on ominaista oikeuden sisäinen, kriittinen ja rakenteellinen tarkastelu. Cls:n lähtökohtana ja koossa pitävänä voimana on syvä pettymys sekä niin sanotun valtaapitävän oikeudellisen ajattelun tilaan että myös edistyksellisten ja perinteisten vasemmistolaisten lakimieskäytäntöjen saavutuksiin. Sen keskeinen kritiikin kohde on oikeudellisessa ajattelussa tarkoin varjellun oikeuden ja politiikan välillä oleva kontrasti, jossa juridinen järkeily nähdään objektiivisena ja poliittinen keskustelu avoimena, yhteiskuntapoliittisena, arvosidonnaisena ja ideologisena.

Cls jaetaan usein eri sukupolviin. Yleisin erottelukriteeri ensimmäisen ja toisen sukupolven välillä on ollut jako rationalisteihin ja irrationalisteihin, joka tiivistyy yleensä kysymykseen siitä, onko mahdollista kehittää uutta teoriaa edellisten uskoessa tähän mahdollisuuteen ja jälkimmäisten kiistäessä sen. Tällä perusteella tapahtuva jako ei tunnu parhaalta mahdolliselta, koska kyseinen erimielisyys vallitsi liikkeessä jo ensimmäisen sukupolven edustajien keskuudessa. Toisen sukupolven keskeisin piirre on ehkä pikemminkin se, että he syvensivät cls:n kriittistä metodia poststrukturalistiseen dekonstruktioon.Viitattaessa cls:n kolmanteen sukupolveen puhutaan usein niistä 80-luvun lopulla ja 90-luvulla syntyneistä suuntauksista, jotka keskittyivät joihinkin niin sanottuihin marginaalisiin aiheisiin, kuten queer-tutkimukseen, kriittiseen rotuteoriaan tai feminismiin.

Ensimmäisen sukupolven 1970-luvulla aloittama cls:n liberalismin kritiikki on keskeinen liikettä yhdistävä piirre. Cls:n mukaan liberaali oikeudellinen doktriini on järjestelmä, joka on täynnä sisäisiä vastakohtaisuuksia ja selvittämättömiä konflikteja. Tunnusomaista liberalismille on, että se järjestelmällisesti torjuu näitä kontradiktioita. Liberaali doktriini tuottaa alati uusia ajatusrakennelmia ja mekanismeja, joilla ristiriidat pyritään tukahduttamaan. Vaikka Cls:n harjoittama kritiikki on uusimpien suuntauksien myötä osin muuttunut, ovat ensimmäisen sukupolven esittämät objektivismin ja formalismin kritiikki, perustavanlaatuinen ristiriita sekä indeterminismin teesi Cls:n "kovaa ydintä". Kyseiset ajatukset ovat toimineet vähintäänkin eräänlaisina intellektuaalisina ponnahduslautoina myös uusimmille sukupolville.
Additional Information
Kirjoittaja: Anne Alvesalo-Kuusi

Related Concepts

Sources

AltmanA1990, AlvesaloA1997, BoyleJ1992, Fitzpatrick&Hunt1987, HutchinsonA1989, Joerges&Trubek1989, KairysD1982, KelmanM1987, KennedyD1979, KoskenniemiM1987, MindaG1995, UngerRM1975, UngerRM1986

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:critical legal studies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:critical legal studies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →