Oikeustiede:controller-toiminto

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

controller-toiminto | valtiovarain controller -toiminto

controller-toiminto
valtiovarain controller -toiminto
Määritelmä valtiovarainministeriössä oleva toiminto valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmän laadun ja tilivelvollisuus varmistamista ja kehittämistä varten.
Selite Valtiovarain controller -toiminto sekä valtioneuvoston controllerin ja apulaiscontrollerin virat perustettiin valtiovarainministeriöön vuonna 2004. Valtiovarain controller -toiminto on valtioneuvoston yhteinen, toiminnallisesti riippumaton tulos- ja valtiovarainvalvoja. Se palvelee myös valtioneuvoston ylimmän johdon neuvonantajia talouden ja toiminnan ohjauksen ja raportoinnin laadun, tilivelvollisuuden, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä tuloksellisuuden arvioinnin kysymyksissä.

Valtiovarain controller -toiminnon ja valtioneuvoston controllerin tehtävänä on varmistaa ja kehittää valtion talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmän laatua sekä varmistaa valtiontaloutta ja toiminnan tuloksellisuutta koskeva tilivelvollisuus. Valtiovarain controller -toiminto on valtioneuvoston neuvonantaja ja johdon tuki. Controller-toiminnon tehtävänä on vaikuttaa keskeisesti siihen, että valtion tilinpäätöskertomuksessa eduskunnalle annetaan oikeat ja riittävät tiedot valtiontaloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehityksestä. Toiminto ohjaa ja kehittää valtion tilinpäätösraportointia ja tuloksellisuutta koskevaa arviointia.

Valtiovarain controller -toiminto voi myös esittää valtioneuvostolle ja ministeriölle sekä valtion virastolle, laitokselle, liikelaitokselle ja rahastolle raportin havainnoistaan ja siinä mahdolliset toimenpide-ehdotuksensa. Toiminto voi lisäksi, asian laadun mukaan, saattaa havaintonsa ja toimenpide-ehdotuksensa Valtiontalouden tarkastusviraston ja muun asiassa toimivaltaisen viranomaisen tietoon mahdollisia toimenpiteitä varten.
Lisätiedot
Kirjoittaja:Matti Myrsky

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:controller-toiminto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:controller-toiminto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg