Oikeustiede:clausula rebus sic stantibus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Clausula Rebus Sic Stantibus

Clausula Rebus Sic Stantibus
Definition periaate, jonka mukaan olennainen olosuhteiden muutos voi aikaansaada valtiosopimuksen päättymisen
Explanation Ilmaus tulee latinan kielestä ja tarkoittaa sananmukaisesti lauseketta asioiden pysymisestä ennallaan. Clausula Rebus Sic Stantibusta on pidetty kansainvälisessä oikeudessa sopimusten sitovuutta kuvaavan pacta sunt servanda-periaatteen vastakohtana. Clausula Rebus Sic Stantibus on eräs kansainvälisen tapaoikeuden vanhimpia periaatteita, ja nykyisin se on kirjattu valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen (Wienin yleissopimus, SopS 32-33/80). Lähtökohtana Wienin yleissopimuksessa on kuitenkin se, että valtioiden tulee vastata sopimusvelvoitteistaan.

Periaatetta voidaan soveltaa vain tiukasti määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Edellytykset on kirjoitettu auki Wienin yleissopimuksen 62 artiklaan. Edellytykset ovat kumulatiivisia, eli niiden kaikkien tulee täyttyä.

Olennaisesti muuttuneisiin olosuhteisiin voidaan vedota ainoastaan silloin kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. olosuhdemuutos on olennainen
  2. olosuhdemuutos ei ole ollut osapuolten ennakoitavissa sopimusta tehtäessä
  3. alkuperäiset olosuhteet, joiden vallitessa sopimus tehtiin, ovat olleet olennaisena perusteena sille, että osapuolet ovat sitoutuneet sopimuksen noudattamiseen
  4. olosuhdemuutoksesta seuraa se, että kyseiseen sopimukseen perustuvat täytettäviksi jäävät velvoitteet muuttuvat ratkaisevasti.

Lisäedellytyksenä on, että kyseessä oleva valtiosopimus ei koske aluerajan määräämistä ja olosuhdemuutos ei johdu minkään osapuolen rikkomuksesta, joka kohdistuu kyseisen valtiosopimuksen velvoitteeseen tai mihinkään muuhun kansainvälisen oikeuden velvoitteeseen.

Oikeuskäytännössä olosuhdemuutosta argumenttina on käsitelty muun muassa tapauksissa Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland, Reports 1973) sekä Gabcikovo-Nagymaros Project (Unkari v. Slovakia 1997). Kansainvälinen tuomioistuin on kuitenkin ollut erittäin varovainen periaatteen tulkintaa ja käyttöä koskevissa lausunnoissaan.

Clausula Rebus Sic Stantibus - periaatteen pätevyydestä ja sen sisällöstä on pitkään keskusteltu kansainvälisen oikeuden tutkimuksessa. Keskeiseksi ongelmaksi on nähty se, että periaatteen hyväksyminen heikentää valtiosopimusjärjestelmän oikeudellista sitovuutta eli pacta sunt servanda -periaatetta.
Additional Information
Kirjoittaja: Jutta Kaskimäki

Related Concepts

Sources

HakapääK2010, s. 51-54, VamvoukosA1985, s. 12-15 ja s. 198, VilligerME2009, s. 771-773, AustA2013, s. 262-264, LissitzynOJ1967, s. 901 ja 909

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:clausula rebus sic stantibus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:clausula rebus sic stantibus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →