Oikeustiede:asianosainen (prosessioikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

asianosainen (prosessioikeus)

asianosainen (prosessioikeus)
Definition oikeudenkäynnin asianosaisia ovat he, joiden nimissä oikeutta käydään
Explanation Oikeudenkäynnin aloittava asianosainen on kantaja, joka esittää tuomioistuimelle vaatimuksensa vastaajaa vastaan. Siviiliprosessissa kantaja vaatii omissa nimissään oikeussuojaa yksityisoikeudelliselle intressille, joka kantajan mukaan kuuluu vastaajan yksityisoikeudellisiin velvoitteisiin. Rikosprosessissa kantajana on yleensä ensisijaisesti valtion virkamies eli syyttäjä (oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia on muutettu L:lla 455/2011, jolloin aiemmassa lakitekstissä käytetty "virallinen syyttäjä" lyhennettiin uuden syyttäjälaitoslainsäädännön kanssa yhdenmukaisesti syyttäjäksi), useimmiten vain toissijaisesti asianomistaja. Vastaajana rikosasiassa on puolestaan syytetty, jolle kantaja vaatii aineellisen rikoslainsäädännön perusteella rangaistuksen tuomitsemista. Kantajat ja vastaajat ovat toisiinsa nähden vastapuolia, samalla puolella olevat asianosaiset taas toistensa myötäpuolia. Yksittäisen oikeudenkäynnin asianosaiset ilmenevät lähtökohtaisesti jo haastehakemuksesta, jossa on ilmoitettava asianosaiset. Asianosaispiirin määrittelystä erottuva kysymys on se, kenellä on oikeus omissa nimissään käydä oikeutta prosessin kohteeksi saatetusta intressistä (asiavaltuus eli –legitimaatio, so. kysymys oikeista asianosaisista). Asianosaisten edustajat ja avustajat eivät ole asianosaisia.
Additional Information
Kirjoittaja: Tuomas Hupli

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.09.2019: Oikeustiede:asianosainen (prosessioikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asianosainen (prosessioikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →