Oikeustiede:alueellinen metsäohjelma

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

alueellinen metsäohjelma

alueellinen metsäohjelma
Definition metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön toiminta-alueelleen laatima ohjelma, joka sisältää yleiset tavoitteet metsien kestävälle hoidolle ja käytölle
Explanation Alueellisten metsäohjelmien laadinnasta vastaavat metsäkeskuksen alueyksiköt, ja niiden tulee ohjelmaa laadittaessa olla yhteydessä tarpeellisten tahojen kanssa. Ohjelmaan sisällytetään kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitetuille toimenpiteille ja niiden rahoitukselle asetettavat vaatimukset sekä alueen metsätalouden kehittämiselle asetettavat tavoitteet. Alueellista metsäohjelmaa tarkistetaan tarpeen vaatiessa. Alueellinen metsäohjelma on osa kansallisen metsäohjelman käytännön toteutustyötä. Aiemmin alueellisen metsäohjelman nimi oli metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma, mutta nimi muutettiin muun muassa termistön selkiinnyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Kuten aiemmasta nimestäkin voidaan päätellä, alueellisen metsäohjelman näkökulma painottuu puuntuotantoon, joka pyritään ohjelmassa suhteuttamaan metsiin suuntautuviin muihin tarpeisiin. Ohjelmassa otetaan siis huomioon myös metsien hoitoon ja käyttöön liittyvät ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat.
Additional Information
Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:alueellinen metsäohjelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:alueellinen metsäohjelma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →