Oikeustiede:aloittamis- ja lopettamistyö

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

aloittamis- ja lopettamistyö

aloittamis- ja lopettamistyö
Määritelmä ennen säännöllisen työajan alkamista tai sen päättymisen jälkeen tehtävä työ, jonka tekeminen on yhteydessä muiden työntekijöiden säännöllisen työajan tehokkaaseen käyttämiseen
Selite Aloittamis- ja lopettamistyö on säännöllisen työajan ylittäen tehtävää työtä, jonka tekemisestä sovitaan. Huolimatta siitä, että aloittamis- ja lopettamistyötä tehdään säännöllisen työajan ulkopuolella, ei sitä lueta ylityön enimmäismääriin. Työntekijä voi tehdä aloittamis- ja lopettamistyötä enintään viisi tuntia viikossa. Aloittamis- ja lopettamistyöstä säädetään työaikalain 20 §:ssä. Aloittamis- ja lopettamistyötä voidaan teettää ensinnäkin silloin, kun se on välttämätöntä työpaikan muiden työntekijöiden säännöllisen työajan tehokkaan käyttämisen kannalta. Näitä voivat olla esimerkiksi sellaiset koneiden lämmitykseen tai työkoneiden siirtämiseen liittyvät työt, joita usein tehdään säännöllisesti päivittäin ja joiden teettäminen ei ole mahdollista säännöllisen työnteon häiriintymättä (TN 1219-88). Koska sillä poiketaan ylityön teettämisen enimmäismääriin liittyvästä vahvasta työsuojelullisesta periaatteesta, on aloittamis- ja lopettamistöiden välttämättömyyttä tulkittava suppeasti. Aloittamis- ja lopettamistyönä voidaan teettää myös työtä, jota tehdään välittömästi ennen tai jälkeen työntekijän johdettavina olevien työntekijöiden työn teon alkamista tai jota tehdään vuorotyön sujuvuuden takaavien tietojen vaihtamiseksi työvuorojen vaihtuessa.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Marjo Ylhäinen

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:aloittamis- ja lopettamistyö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:aloittamis- ja lopettamistyö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →