Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous
Definition Yhdistyneiden kansakuntien toimielin, jossa ovat edustettuina kaikki jäsenvaltiot ja joka voi keskustella kaikista peruskirjan piiriin kuuluvista asioista ja esittää niistä suosituksia jäsenvaltioille ja turvallisuusneuvostolle, paitsi niihin riitoihin ja tilanteisiin nähden, joihin turvallisuusneuvosto käyttää omaa toimivaltaansa
Explanation Yleiskokouksen päätökset ovat pääasiassa suosituksia, jotka eivät sido jäsenvaltioita. Kuitenkin YK:n talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa sekä vaaleissa ja menettelytapakysymyksissä yleiskokouksen päätökset velvoittavat jäsenvaltioita. Sama koskee päätöksiä, joissa on kyse jäsenyydestä järjestössä ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Varsinkin kehitysmaat ovat korostaneet yleiskokouksen päätöksenteon laajempaakin velvoittavuutta. Tämä koskee erityisesti kehitysmaiden taloudellisen toimeentulon perusehtoja käsitteleviä asiakirjoja. Peruskirja ei kuitenkaan anna tukea tällaiselle tulkinnalle. Välillisesti yleiskokouksen päätöslauselmilla voi olla myös oikeudellista vaikutusta. Päätöslauselmat voivat ilmentää voimassa olevaa kansainvälistä tapaoikeutta tai vaikuttaa sen kehitykseen. Ne saattavat myös vakiinnuttaa YK:n peruskirjan tulkintoja, kuten valtioiden välisiä ystävällisiä suhteita koskeva päätöslauselma vuodelta 1970. Lisäksi usein menetellään siten, että tärkeiksi koetuista asioista hyväksytään ensin päätöslauselma tai julistus (joka on ns. pehmeää oikeutta, soft law) ja tämän jälkeen jatketaan toimia osapuolia velvoittavan valtiosopimuksen valmistelemiseksi. Yleiskokouksen päätöslauselmilla on vaikutusta myös sikäli, että valtioiden on vaikea toimia yleiskokouksessa hyväksymänsä päätöslauselman vastaisesti uskottavuuttaan menettämättä.
Additional Information
Kirjoittajat: Erkki Kourula ja Tarja Långström

Related Concepts

Sources

Chesterman&al(toim.)2016, LeismaI(toim.)2009, Simma&al(toim.)2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.8.2020: Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →