Oikeustiede:Suomen puolueettomuus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Suomen puolueettomuus

Suomen puolueettomuus
Definition julkinen poliittinen linjaus koskien Suomen yleistä pyrkimystä pysytellä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella
Explanation Suomen puolueettomuudella tarkoitettiin erityisesti sodanjälkeisenä aikana Suomen pyrkimystä pysytellä suurvaltain eturistiriitojen ulkopuolella. Puolueettomuus määriteltiin tuolloin poliittiseksi, sekä sodan että rauhanaikaa koskevaksi linjaksi. Sillä ei – toisin kuin Itävallassa tai Sveitsissä – ollut kansalliseen lakiin tai kansainväliseen sopimukseen (vrt. Itävallan vuoden 1955 valtiosopimus) perustuvaa asemaa ja sitovuutta. Vaikka Suomen puolueettomuuspolitiikka ei näin perustunut mihinkään yhteen kokonaisvaltaiseen oikeusnormiin, osittaisia mainintoja tällaisesta linjasta sisällytettiin joihinkin suurvaltojen kanssa tehtyihin sopimuksiin ja asiakirjoihin. Siten esim Pariisin rauhansopimukseen (SopS 20/1947 & 3/1940) sekä YYA-sopimukseen (SopS 17/1948) liitettiin Suomen sitoumus "olla tekemättä mitään liittoja ja osallistumatta liittymiin, jotka ovat suunnatut toista Korkeata Sopimuspuolta vastaan", ja 1960- ja 1970-luvuilla koetettaessa laatia sopimusta ns. pohjoismaisesta ydinasevapaasta vyöhykkeestä etsittiin myös ydinasevaltojen suostumusta.

Jo kylmän sodan aikana Suomi kuitenkin tulkitsi Ruotsin tavoin puolueettomuuttaan siten, ettei se estänyt osallistumista Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston sitoviin pakotteisiin. Sittemmin varsinaiset Suomea koskevat puolueettomuusvelvoitteet ovat pitkälti vanhentuneet. Kylmän sodan päätyttyä maa on liittynyt Euroopan unioniin sekä noudattaa sen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja on osallistunut taajaan YK:n rauhanturvatoimintaan sekä yhteistoimintaan sotilasliitto NATO:n kanssa. Euroopan unionin jäsenyys lienee tehnyt mahdottomaksi myös sodanaikaisen puolueettomuuden sellaisessa tilanteessa, jossa toinen unionin jäsenvaltio olisi hyökkäyksen kohteena. Laajemmassa mielessä toki Suomen ulkopoliittisessa keskustelussa edelleen puhutaan toisinaan Suomen puolueettomuudesta, mutta tällöin on huomattava, että puheena on ennemminkin omavalintainen kansallinen toimintalinja kuin kansainvälisesti tarkistettu asema.

Ahvenanmaa.s Muusta poiketen Kansainliiton piirissä vuonna 1922 sovittu Ahvenanmaan saaristoalueen rauhanaikainen demilitarisointi ja neutralisointi on edelleen voimassa (SopS 1/1922). (Ks. tarkemmin Ahvenanmaan demilitarisoitu alue, Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen asema.)
Additional Information
Kirjoittajat: Martti Koskenniemi ja Ville Kari

Related Concepts

Sources

AhlströmC2004, BromsB1968, BromsB1967, HafnerG1994, CastrénE1954, DevineK2011, EPRS2015, HeintzelVonHeineggW2004, JoutsamoK1990, NeffSC2000, RosasA1978, TorrelliM1992

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2019: Oikeustiede:Suomen puolueettomuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Suomen puolueettomuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →