Oikeustiede:Constitutio Criminalis Carolina

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Constitutio Criminalis Carolina

Constitutio Criminalis Carolina (luo nimityssivu)
Definition Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan ensimmäinen valtakunnallinen rikoslaki vuodelta 1532
Explanation Säädöksen nimi on latinan kieltä. Sana constitutio tarkoittaa tässä (tavallista) lakia, ja adjektiivi criminalis merkitsee rikos-, rikoksia koskeva. Carolina puolestaan johtuu silloisen hallitsijan, keisari Kaarle V:n nimen latinankielisestä muodosta (Carolus); kyseessä on nimestä johdettu (feminiininen) adjektiivi (sananmuk. kaarlelainen). Siten säädöksen nimi voidaan kääntää Kaarlen rikoslaki. Kirjallisuudessa säädöksestä esiintyy myös lyhennetty nimitys Carolina ja sen saksalaistettu muoto Karolina sekä säädöksen taustaan kytkeytyvä saksankielinen nimitys Halsgerichtsordnung (henkirikosjärjestys t. -sääntö).

Latinankielisestä nimestä huolimatta itse laki oli laadittu saksan kielellä. Sitä pidetään kielellisesti erittäin korkealuokkaisena lainsäädäntötuotteena, joka edisti merkittävästi saksan kielen kehitystä.

Laki koski vain törkeimpiä rikoksia, ja sen säännökset olivat valtaosaltaan menettelyllisiä. Constitutio Criminalis Carolinan säännökset rakentuivat roomalais-kanonisen prosessin periaatteille ja ilmensivät voimistuvan keskusvallan kasvavaa intressiä oikeudenhoitoon. Laki oli voimassa Saksassa ainoastaan toissijaisena oikeutena, mutta se vaikutti merkittävällä tavalla rikos- ja rikosprosessioikeuden kehitykseen paitsi Saksan valtioissa myös muualla Euroopassa. Muodollisesti Constitutio Criminalis Carolina oli Saksan valtioissa voimassa rikosoikeudenkäyntimenettelyn kodifiointiin (1800-luvun jälkipuoliskolle) asti.
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Pihlajamäki

Equivalents

Carolina (luo nimityssivu)saksa
Karolina (luo nimityssivu)saksa
Halsgerichtsordnung (luo nimityssivu)saksa

Related Concepts

Sources

vonLandauP&SchroederF-C1984

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:Constitutio Criminalis Carolina. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Constitutio Criminalis Carolina.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →