histoire

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

historia (Historia)
1) tietyn ihmisyhteisön menneisyyden vaiheet varsinkin kertomuksen muodossa esitettyinä ja kirjallisiin lähteisiin perustuen
2) ihmisyhteisöjen menneisyyttä käsittelevä tieteenala
Lue koko artikkeli

kertomus (Kirjallisuudentutkimus) 1) tapahtumasarja kerrottuna jollakin representaation välineellä
2) tarinamaailman rakentamista ja tapahtumien hahmottamista juonelliseksi jatkumoksi vuorovaikutuksessa todellisuuden tai tekstin kanssa
Lue koko artikkeli

tarina (Kirjallisuudentutkimus) 1) suullisesti tai kirjallisesti esitetty lyhyehkö selonteko tapahtumasarjasta; 2) narratologiassa kausaalis-kronologisesti järjestynyt tapahtumajakso, jonka lukija rekonstruoi juonen pohjalta; tapahtumasarja, josta kerrotaan
Lue koko artikkeli

Tarkastele kieliopillista koodausta nuolialas
Kieli
Sanaluokka
Termityyppi
Johdostyyppi
Suku
Alkuperä

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.05.2019: Nimitys:histoire. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:histoire.)