Lista monitieteisistä termeistä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Tälle sivulle kootaan listaa monitieteisistä termeistä.A

abduktio, adaptaatio, addiktio, adekvaatti, affekti, agentti, aggregaatti, aika, aine, altruismi, anafora, analyysi, anamnesis, argumentti, arkkityyppi, artefakti, arvo, aspekti, assosiaatio, atomi, atomistinen, attribuutti, autenttisuus, autonomia, avantgarde, avaruusB

behaviorismi, biologismi, bricoleur, burleski
D

deduktio, deklinaatio, dekonstruktio, deleetio, delta, demokratia,denotaatio, desideratiivi,determinismi, diffuusio, disjunktio, diskurssi, dispositio, divergenssi, dystopiaE

egoismi,eksistentialismi, ekstensio,ekstrapolaatio, ekvivalenssi, emootio, empatia, empiirinen, entiteetti, ero, etäisyys, eutanasiaF

fenomenalismi, figuuri, fiktionalismi, foneemi, forma, formalismi, Frankfurtin koulukunta, fuusioG

genre, globalisaatioH

halu, havainto, hedonismi, heuristiikka, historismi, holistinen, humanismi, huolenpito, hypostaasi, hypoteesiI

identiteetti, ikoni, ilmaisu, ilmaus, ilmentymä, implikaatio, indeksi, induktio, inkluusio, instrumentalismi, intensio, intentionaalisuus, interferenssi, intersubjektiivisuus, intertekstuaalisuus, introspektio, invarianssi, inversioJ

jäljittely, jälkistrukturalismiK

kaanon, kapitalismi, kategoria, kausaalinen suhde, kausaliteetti, kesuura, kielifilosofia, kielipeli, kognitio, kohtaus, konjugaatio, kokeellinen tutkimus, konjunktio, konnektiivi, konnotaatio, konsensus, konstituutio, konstruktivismi, konteksti, korjaus, kosmologia, kritiikki, kuva, kuvaus, kvantiteetti, kvanttori, käsite, käsiteanalyysi, käsitejärjestelmäL

laatu, laji, laki, lausekalkyyli, looginen semantiikka, luonnollinen luokka, luonnontila, luonnonvalintaM

maa, mahdollinen maailma, maksiimi, matriisi, mentalismi, merkitys, merkitysjärjestelmä, merkki, metakieli, mieli, minstreli, modaalisuus, modus, motiivi, muoto, morfologia, muisti, muutos, muuttuja, mystiikka, määritelmäN

naturalismi, negaatio, neutralisaatio, neutralointi, nominalismi, normiO

objekti, objektiivinen, ohjelmisto, olioP

palaute, paradigma, paradoksi, partikkeli, peliteoria, performanssi, perhe, perheyhtäläisyys, perusluku, pituus, polarisaatio, positio, potentiaali, positivismi, postmodernismi, postulaatti, pragmatiikka, predikaatti, propositio, puheakti, puu, päättelyR

rasismi, ratio, realismi, reduktio, redundanssi, regressio, relaatio, representaatio, reseptio, retoriikka, riippuvuus, riskianalyysi, ruumisS

selitys, semantiikka, sisäinen monologi, skripti, sofismi, sosiaalinen konstruktionismi, sosialismi, sosiobiologia, spektaakkeli, spekulaatio, stereotypia, strukturalismi, subjekti, subjektiivinen, subjektivismi, substanssi, substraatti, suhde, suku, symboli, symbolismi, symmetrinen suhde,synkretismi, syntaksi, synteesi, syyT

taksonomia, tapahtuma, taivutus, tarkoite, taulukko, tautologia, teesi,teksti, teleologia, teoria, termi, tieto, tietoisuus, todellisuus, todennäköisyys, totuusarvo, totuusehto, transkriptio, trooppi, tulkinnallinen relativismi, tyyppiU

universaali, uskomus, utiliteetti, utopiaV

vakio, vaste, vastuu, velvollisuus, verismi, verkko, vertaus, vitalismi, voima


Y

yhteiskuntasopimus, yksilökäsite, yleiskäsite, ymmärrys, ympäristöestetiikka, ympäristöfilosofia