PohjolaM2014

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Pohjola, Matti 2014: Taloustieteen oppikirja. 11. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.