LaineP2007

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Laine, Päivi 2007: Suomi tiellä sivistyskieleksi. Suomenkielisen maantieteen sanaston kehittyminen ja kehittäminen 1800-luvulla. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 77)