HE145/2010

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta 145/2010.