BogdanM2007b

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

BOGDAN, MICHAEL: Den EG-rättsliga ursprungslandsprincipen och svensk internationell sakrätt. Teoksessa: Flodgren, Boel (toim.): Vänbok till Axel Adlercreutz, s. 59–71. Lund, Juristförlaget i Lund, 2007.