2006/112/EY

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä.