Kielitiede:kongruenssi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kongruenssi | mukautuminen

kongruenssi
mukautuminen
Additional Information

VISK2008 Kongruenssiksi kutsutaan samaan konstruktioon kuuluvien sanojen ja lausekkeiden toisiinsa mukautumista ja kieliopillista yhdenmukaisuutta. Kongruenssiin osallistuvia taivutuskategorioita ovat sija, luku ja persoona. Lauseen tasolla kongruenssia esiintyy subjektin, predikaattiverbin ja predikatiivin välillä (Lapsi on iloinen, Lapset ovat iloisia) sekä verbin liittomuodoissa (Lapset eivät ole vielä menneet nukkumaan). Lausekkeen tasolla kongruenssia on genetiivimuotoisen persoonapronominin ja possessiivisuffiksin välillä (minun autoni, heidän ikäisensä, hänen lähdettyään) sekä substantiivilausekkeessa substantiivin ja sen etumääritteiden kesken (noilla pienillä tytöillä). NP:n sisäinen lukukongruenssi ja sijakongruenssi ovat morfologista kongruenssia, mukautumista taivutusmuodon suhteen, esim. tässä pienessä talossa, kaikille lapsille. Subjektin ja predikaatin välinen persoonakongruenssi (Minä tulen) on semanttista kongruenssia, joka vallitsee eri taivutuskategorioiden välillä: pronomini ja verbin persoonapääte viittaavat samaan tarkoitteeseen. Tällaista on myös genetiivimääritteen ja possessiivisuffiksin välinen kongruenssi, esim. teidän syynne. (» § 1267–.)

Equivalents

agreementenglanti
concordenglanti
accordranska

Sources

KFT1993

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.11.2019: Kielitiede:kongruenssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kongruenssi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →


Tämä sivu on keskeneräinen.