Kasvatustieteet:motivaatio

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

motivaatio

motivaatio
Määritelmä Motivaatio yrittäjyyden kohdalla viittaa käyttäytymiseen ja prosessiin, jossa yksilö päättää yrittäjäksi ryhtymisestään ja toimii yrittäjäksi ryhtyäkseen (Naffziger et al., 1994). Siihen liittyy yksilön aikomukselliset tavoitteet tai toivomukset (Bird, 1988; Douglas & Shepherd, 2002; Kuratko et al. 1997; Learned, 1992; Naffziger et al., 1994), joilla on voimakkaita käyttäytymisellisiä vaikutuksia (Cardon et al., 2009; Steel & König, 2006). Lisäksi motivaatioon liittyvät yksilön uskomukset siitä, onko hänen mahdollista saavuttaa tavoitteensa tai toteuttaa toivomuksensa yrittäjyyden kautta tai yrittäjyydessä itsessään (Bird, 1988; Johannisson et al., 1998; Krueger et al., 2000; Kuratko et al., 1997; Learned, 1992; Naffziger et al., 1994; Steel & König, 2006).
Selite Yrittäjyyskasvattajien tulisi ymmärtää erityisesti yrittäjyyden motivaatiota (Krueger et al., 2000). Ilman motivaatiota ei synny uutta yrittäjyyttä eikä olemassa olevaa yrittäjyyttä kehitetä eteenpäin. Motivaatio on moniulotteinen käsite ja on esimerkiksi huomattavaa, että motivaatioon vaikuttavat myös yksilön ulkopuoliset tekijät kuten koulutukselliset, poliittiset ja markkinoihin liittyvät tekijät (Shane et al., 2003) sekä se tilanne, jossa motivaatiotekijät syntyvät tai voisivat syntyä (Greenberger & Sexton, 1988). Tärkeää on ymmärtää juuri opiskelijoiden motivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä (ks. motivaatiotekijä).
Motivaatiota on tutkittu paljon monilla eri tieteenaloilla. Erilaiset motivaatiotutkimukset ja -teoriat selittävät, miksi yksilö valitsee toimimisen tietyllä tavalla muiden vaihtoehtojen sijaan (Wiklund et al., 2003). Motivaatiota selitetään muun muassa odotusarvo-, hyöty-, tarve-, tavoite- ja kognitioteorioilla (Amit et al., 1993; Douglas & Shepherd, 2002; Shane et al., 2003; Steel & König, 2006) sekä veto- ja työntötekijöillä (Hessels et al., 2008). Lisäksi motivaatio on usein jaettu ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon (Cassar, 2007; Kuratko et al., 1997) kertoen motivaation moninaisista lähteistä ja motivaation luonteen erilaisuudesta (Linke et al., 2010).

Vieraskieliset vastineet

motivationenglanti

Käytetyt lähteet

YVI-sanakirja, AmitR&GlostenL&MullerE1993, BirdB1988, CardonS&WincentJ&SinghJ&DrnovsekM2009, CassarG2007, DouglasJ&ShepherdA2002, GreenbergerB&SextonL1988, HesselsJ&GelderenM&ThurikR2008, JohannissonB&LandströmH&RosenbergJ1998, KruegerJr&ReillyD&CarsundL2000, KuratkoF&HornsbyS&NaffzigerW1997, LearnedE1992, LinkeJ&KirschP&KingV&GassA&HennericiG&BongersA&WessaM2010, NaffzigerW&HornsbyS&KuratkoF1994, ShaneS&LockeA2003, SteelP&KönigJ2006

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Kasvatustieteet:motivaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:motivaatio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →