Kasvatustieteet:minäkuva

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

minäkuva

minäkuva
Definition Minäkuva tai minäkäsitys tarkoittaa yksilön käsitystä itsestään sellaisena, joksi hän kokee itsensä (havaittu todellinen minä), joksi muut hänet kokevat (sosiaalinen minä) ja jollainen hän haluaisi olla (ihanneminä) sekä psyykkisesti että fyysisesti (Hirsjärvi, 1983).
Explanation Minäkuva ohjaa vahvasti ihmisen suhtautumista ja käyttäytymistä sekä valintoja. Monesti minäkuva käsitetään pysyvänä yksilön ominaisuutena, mutta todellisuudessa minäkuva muokkautuu jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilön käsitteellistäessä itsensä suhteessa muihin ja esimerkiksi erilaisiin rooleihin ja vaatimuksiin. Arvioidessaan itseään yksilö peilaa itseään sellaisiin henkilöihin, jotka hän kokee merkityksellisiksi itselleen. (Hirsjärvi, 1983) Yrittäjyyskasvatuksen kannalta onkin olennaista kiinnittää huomiota sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ympäristöön sekä esimerkiksi oppimisesta annettuun palautteeseen siten, että ne tukevat oppilaiden myönteisiä käsityksiä heidän yrittäjyyttä koskevista taidoistaan ja kyvyistään (Harmeling, 2011).
Minäkuvan käsite ja sen tutkimus liittyvät vahvasti psykologian alaan. Sen alueella käsite onkin ollut suosittu jo pidemmältä ajalta. Yrittäjyyskasvatuksen alueella minkuvan käsitte esiintyy vielä harvoin.

Equivalents

self-imageenglanti

Sources

YVI-sanakirja, HarmelingS2011, HirsjärviS1983

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.06.2019: Kasvatustieteet:minäkuva. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:minäkuva.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →