Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

reaalia | kulttuurisidonnainen ilmaisu | kulttuurisidonnainen käsite

kulttuurisidonnainen ilmaisu
kulttuurisidonnainen käsite
reaalia
Määritelmä lähtökielen ja -kulttuurin käsite, joka puuttuu tulokielestä ja -kulttuurista
Selite André Lefevere määrittelee reaalian sanaksi tai fraasiksi, joka kuuluu elimellisesti lähtökulttuurin käsitemaailmaan. Reaalioiksi voidaan laskea paitsi materiaaliseen maailmaan viittaavat käsitteet, myös abstraktit kulttuurisidonnaiset käsitteet (esim. uskontoon, koulutukseen, arvoihin ja tabuihin liittyvät). Sanojen lainautumisen seurauksena reaaliat voivat siirtyä kohdekielen pysyvään sanastoon (esim. tsunami, burkha). Reaalian käsite on ongelmallinen myös fiktiivisessä tuotannossa. Mika Loponen (2009) on ehdottanut termiä irreaalia käytettäväksi kuvaamaan fiktiokirjallisuudessa esiintyviä mutta reaalimaailmasta puuttuvia asioita ja ilmiöitä. Intralingvistiset elementit, kuten kieliopilliset kategoriat, sijamuodot tai murteet, eivät ole reaalioita.

Vieraskieliset vastineet

cultural referenceenglanti
realiaenglanti
culture-bound termenglanti
términos culturalesespanja
terme culturelranska
désignateur culturelranska
realiaruotsi
kulturbundet elementruotsi
kulturspezifische Terminisaksa
Realienbezeichnungensaksa

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Leppihalme 2011

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2018: Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:kulttuurisidonnainen ilmaisu.)