Folkloristiikka:liminaali

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

liminaali

liminaali
Definition siirtymäriitin välivaihe, jonka aikana rituaalin organisoiva yhteisö merkitsee osanottajien sosiaalisessa asemassa ja/tai kulttuurisessa ja psykologisessa tilassa tapahtuvat muutokset
Explanation Termin on luonut etnografi Arnold van Gennepin siirtymäriittiteorian pohjalta antropologi Victor W. Turner (1920-1983). Teoria liminaalisuudesta ja sen erityisestä merkityksestä perinteisten yhteiskuntien sosiaalisessa elämässä perustuu Turnerin näkemykseen kulttuurisista symboleista ja niiden tehtävästä ilmaista käyttäytymistä ohjaaviin yhteisöllisiin arvokategorioihin liittyviä sekä denotatiivisia että konnotatiivisia merkityspiirteitä.

Rituaalin liminaalitilassa yhteisö on ikään kuin rajalla, eräänlaisella 'ei-kenenkään-maalla', jossa kulttuuristen kategorioiden normatiivisuus on ikään kuin lakkautettu. Liminaalitila on 'pyhä kaaos': sille on tunnusomaista vapautuminen käyttäytymisnormeista ja kognitiivisista säännöistä. Liminaalitilassa osanottajien kulttuurista ja psykologista tilaa ilmennetään monimerkityksisin symbolein, jotka edustavat vastakohtaisia kategorioita kuten syntymää ja kuolemaa, kohtua ja hautaa, miehiä ja naisia (androgyyniset symbolit); symbolit voivat myös esittää (muusta erillään olevia) luolia ja leirejä, maanalisia ja maanpäällisiin paikkoja, antropo- ja teriomorfisia hahmoja kuten enkeleitä, merenneitoja, kentaureja, ihmispäisiä leijonia jne. Liminaalitila on pyhä-tila, mikä tarkoittaa eräänlaista rajalla-oloa, jolloin rituaalin osanottajien kognitiivis-emotionaalista tietoisuutta määrittää erottelemattomuus, jakamattomuus ja kategorioimattomuus. Liminaaliset ilmiöt kytkeytyvät Turnerin mukaan sosiaalisen elämän keskeisiin taloudellisiin ja poliittisiin prosesseihin ja niiden ritualisoituihin transformaatioihin; ne koskevat kulttuurin ydintä ja ulottavat vaikutuksensa yhteisön kaikkiin jäseniin.

Ilmaistessaan yhteisön rituaalista tilaa käsitteillä 'liminaalinen' tai 'liminoidinen' (jälkimmäinen viittaa modernien yhteiskuntien kynnys- ja välitiloihin) Turner otti käyttöön vielä uuden käsitteen communitas. Hän loi numinoosia, apriorista ja kaiken transsendoivaa pyhää todellisuutta vastaavan käsitteen kuvaamaan sitä tilaa, jossa diskursiivinen, arkipäivän kognitioita ilmaiseva kieli, on 'lakkautettu'. Turner tarkoittaa communitas –käsitteellä yhteisöä, joka elää muutos- eli transformaatiotilanteessa, jolloin yhteisöllinen järjestys ei ole arkisella tavalla voimassa. Tällöin yhteisössä vallitsee spontaanisuuteen perustuva yhteydenpito. Turnerille communitas merkitsee sosiaalisiin roolikasaumiin, statuksiin ja statusseurantoihin perustuvan yhteisörakenteen vastakohtaa – epärakennetta (engl. anti-structure).
Additional Information latinan sanasta limen 'kynnys'

Equivalents

liminalityenglanti

Sources

PTT1998–2001

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.09.2019: Folkloristiikka:liminaali. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:liminaali.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →