Folkloristiikan termistö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
SKTS-logo-2015.jpg
Cmvg logo.png


Folkloristiikka eli perinteentutkimus
on kulttuuritiede, joka tarkastelee ihmisen toimintaa erilaisten kulttuuristen ilmaisujen,
viestintämuotojen ja esitysten kautta. Nämä folkloren ilmiöt ovat kollektiivisia
ja niillä on historiallinen tai nykyhetkessä konstruoitu yhteys menneisyyteen. Toiminnassaan ihmiset ja yhteisöt varioivat folkloren tunnistettuja muotoja ja luovat historiallisesta jatkuvuudesta uusia merkityksiä. Folkloristiikan ydinalueeseen kuuluvat ihmisten omaehtoiset, instituutioiden ulkopuoliset viestintäjärjestelmät ja kommunikaatiomuotojen historia.