Tieteen termipankissa tehdään huoltotöitä. Tänä aikana termipankin muokkaaminen ei ole mahdollista. Arvioitu kesto 23.10. asti.

Folkloristiikka

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

SKTS-logo-2015.jpg

Cmvg logo.png


FOLKLORISTIIKAN TERMISTÖ

Aakkostettu lista käsitesivuista

Folkloristiikka eli perinteentutkimus
on kulttuuritiede, joka tarkastelee ihmisen toimintaa erilaisten kulttuuristen ilmaisujen,
viestintämuotojen ja esitysten kautta. Nämä folkloren ilmiöt ovat kollektiivisia
ja niillä on historiallinen tai nykyhetkessä konstruoitu yhteys menneisyyteen. Toiminnassaan ihmiset ja yhteisöt varioivat folkloren tunnistettuja muotoja ja luovat historiallisesta jatkuvuudesta uusia merkityksiä. Folkloristiikan ydinalueeseen kuuluvat ihmisten omaehtoiset, instituutioiden ulkopuoliset viestintäjärjestelmät ja kommunikaatiomuotojen historia.