Filosofia:silleen jättäminen

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

silleen jättäminen

silleen jättäminen
Määritelmä Heideggerin suhdetta olemiseen kuvaava käsite
Selite Martin Heideggerin (1889-1976) mukaan filosofian historiassa toistuu vaikeus, jossa kysymys olemisen (Sein) merkityksestä pyritään väistämään eri keinoin. Hänen mukaansa asiaa tulisi lähestyä siten, että olemisen annetaan näyttää itsensä sellaisena kuin se on, antamalla olemisen olla. Tätä hän kutsuu termillä silleen jättäminen. Termi liittyy läheisesti myös Heideggerin tekniikan filosofiaan. Silleen jättäminen tarkoittaa siinä suhdetta teknologiaan siten, ettei antauduta teknologian hallinnoimiseen, mutta ei myöskään yksinkertaisesti käännetä selkää sille, vaan ”annetaan sen olla” – avaudutaan sille, ettei maailman avautuminen teknisenä ole itse teknisesti hallittavissa vaan jotakin, joka jää hallinnan ja haltuunoton tavoittamattomiin.

Vieraskieliset vastineet

Gelassenheitsaksa

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

BagginiJFoslP2013, BackmanJLuotoM2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.01.2019: Filosofia:silleen jättäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:silleen jättäminen.)