Filosofia:sentrismi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sentrismi | keskuksellisuus

sentrismi
keskuksellisuus
Määritelmä dekonstruktiossa filosofian luonnetta kuvaava käsite
Selite Jacques Derridan (1930-2004) mukaan filosofia on erityislaatuinen tiede siinä mielessä, että toisin kuin erityistieteet, se pyrkii olemaan universaalia tietoa vailla varsinaista tiedon kohdetta. Tämän vuoksi siinä näyttäytyy sentrismi eli keskuksellisuus. Filosofialle on ollut tyypillistä epäily, mutta Derridan mukaan perinteestä voidaan löytää strategia, jossa epäilyn kautta vapautuva merkitysten liike myönnetään vain sikäli kuin tällä liikkeellä on tietty kokoava keskus tai horisontti, jolle epäilyn ja merkitysten nähdään perustuvan. Derrida kritisoi sentrismiä myös suhteessa kirjoitetun kielen asemaan filosofiassa. Hänen mukaansa se on filosofian perinteessa asemassa, jossa toisaalta mahdollistaa ajattelun universaalisiuden, mutta toisaalta se alennetaan toissijaiseksi suhteessa puheeseen, joka nähdään kielen perustavampana ja alkuperäisempänä muotona. Mm. Husserlia koskevissa kirjoituksissaan Derrida tuo esiin sen, miten kirjoitus, eli lausumisensa hetkestä irroitettu puhe, tunnistetaan usein universaalin tiedon ehdoksi. Kirjoituksessa kuitenkin piilee se vaara, etttä kirjoittaja ei enää hallitse tuottamaansa merkitystä. Merkityksenannon tapahtuma liitetään puheeseesee - siinä aikaansaatu merkitys on aina välittömästi läsnä puhujan kuulemassa äänessä toisin kuin kirjoituksessa, jossa merkitys jää elämään omaa elämäänsä.

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

KorhonenA2016

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Filosofia:sentrismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:sentrismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →