Filosofia:semantiikka

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

semantiikka | merkitysoppi

semantiikka
merkitysoppi
Määritelmä
1. yleinen teoria sanojen ja lauseiden merkityksestä
2. tutkimus, jossa tarkastellaan merkkien esittävää tehtävää, niiden viittaussuhteita merkkijärjestelmän ulkopuolelle, merkkien tulkintaa ja merkityksiä
Selite Semantiikka käsittelee merkin tai symbolijoukon merkitystä. Se on myös yleinen teoria sanojen, ilmaisujen ja lauseiden merkityksestä. Se kuuluu semiotiikkaan, joka on merkkien tutkimusta, mutta on vastakkainen kahdelle semiotiikan alalle eli syntaksille (loogisen tai kieliopillisen muodon tutkimus) ja pragmatiikalle (kielellisen ilmausten kontekstin tutkimus).
Semantiikassa kieli, jonka merkitystä tarkastellaan on objektikieli kun taas kieli jolla objektikielestä keskustellaan on metakieli. Formaalisemantiikka tarkastelee kielellisten merkkien merkitystä formaalein ja loogisin menetelmin. Sen tärkein edustaja on totuusehtosemantiikka, joka perustuu Gottlob Fregen (1848-1925) logiikkaan, mutta jota kehittivät Alfred Tarski (1901-1983) ja Donald Davidson (1917-2003). Siinä kielen perustaville symboleille annetaan semanttinen arvo ja ne otetaan rakenne-elementteinä. Tämän jälkeen monimutkaisissa lauseissa pyritään johtamaan merkitysarvo rakenne-elementtien perusteella. Totuusarvosemantiikassa jokaisen lauseen merkitys määrätyyy sen osalauseiden totuusehtojen perusteella.
Lisätiedot kr. sema=merkki

Vieraskieliset vastineet

semanticsenglanti
sèmantiqueranska
semantikruotsi
Semantiksaksa

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

RaatikainenP1997, SaarinenE1994

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Filosofia:semantiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:semantiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →