Filosofia:mystiikka

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

mystiikka

mystiikka
Määritelmä käsitys, jonka mukaan on transsendentti tai pohjimmainen todellisuus, jota ei voi kokea tai rationaalisesti käsitteellistää
Selite Mystiikka on ajatussuuntaus, joka näkee havaittavan maailman ulkopuolela jonkin tosiolevan, jota ei voi järjen avulla käsittää - se voidaan tavoittaa vain mystisen intuition kautta. Yhteyden saaminen tosiolevaan koetaan riemullisena ja ekstaattisena yhteytenä, ja sen tavoittaminen koetaan elämän tarkoituksena. Maailman ulkopuolinen tosioleva on myös tavallisen kielen ulottumattomissa.
Filosofiassa mystiikka liittyy erityisesti uskonnonfilosofiaan, varsinkin uskonnolliseen kokemukseen. Kristillisen Jumalan monet ominaisuudet perustuvat ilmoitukseen eikä niitä voi suoraan johtaa Jumalan käsitteestä.
Mystiikka liittyy myös metafysiikkaan, erityisesti spekulatiiviseen metafysiikkaan, jossa etsitään todellisuuden perimmäisiä periaatteita, joista ei voida keskustella rationaalisesti. Samasta syystä mystiikka on kuitenkin aina epäiltävissä - sen väittämiä ei voida empiirisesti testata. Ludwig Wittgensteinille (1889-1951) mystiikka liittyi maailman rakenteeseen siten, että on paljon asioita, joita ei voida sanoa, mutta jotka voidaan näyttää. Hänelle mystiikka on estetiikkaa ja etiikkaa ja se on erotettava logiikasta.

Vieraskieliset vastineet

mysticismenglanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

AhokasA2010, BunninNYuJ2004

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Filosofia:mystiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:mystiikka.)