Filosofia:arvo

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

arvo | arvofilosofia

arvo
arvofilosofia
Määritelmä
1. ristiriitojen yläpuolelle asettuvia tavoitteita, joita kohti yksilö tai yhteiskunta voi suuntautua, mutta joita ei voida koskaan lopullisesti saavuttaa
2. ihmismielen aktiivisia, ei-objektiivisia symboleja ja laatumääritelmiä
3. yhteiskunnan ylläpitämiä moraalikoodeja
Selite Arvon käsitettä ei voida määritellä yksiselitteisesti, sillä yksilöarvojen kesken, yksilöarvojen ja yhteiskunnan arvojen välillä tai yhteiskunnan eri toimijoiden välillä voi vallita ristiriitatilanne.
Etiikassa arvot ovat eettisen tietoisuuden tiloja tai asenteita, jotka tiedon ja tunteiden ohella ohjaavat ihmisen toimintaa, valintoja ja tekoja tietoisella ja tiedostamattomalla tasolla. Logiikan ja tietoteorian kannalta arvot ovat subjektiivisia vastakohtana objektiiviselle tiedolle. Arvot esiintyvät yhteiskunnassa usein normeina ja toimintaa ja valintoja ohjaavina kieltoina, käskyinä, lakeina ja ohjeina, mutta nämä itsessään eivät ole arvoja. Arvot ovat niitä laajempia entiteettejä, ja usein niitä pidetään yleisesti hyväksyttyinä lähtökohtina, joiden pohjalle ja joiden määrääminä normit rakentuvat.
Lisätiedot ks. arvo myös kasvatustieteissä

Vieraskieliset vastineet

valueenglanti
valoreitalia

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

RubinA2002

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Filosofia:arvo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:arvo.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →