Esittävät taiteet:kaksoiskoodaus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kaksoiskoodaus

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
kaksoiskoodaus
Määritelmä postmodernin taiteen, erityisesti arkkitehtuurin, keskeinen piirre, jonka mukaan se vetoaa niin suureen yleisöön kuin alan asiantuntijoihin yhdistämällä tietoisesti eri elementtejä
Selite Arkkitehti ja teoreettikko Charles Jencks (s.1939) käytti termiä kuvatessaan postmodernia arkkitehtuuria, mutta sen käyttö on levinnyt laajalle 1970-luvun lopulta lähtien. Toisin kuin modernismille ominainen ns. yksöiskoodaus ("puhtaus", yhtenäisyys, rationaalisuus), kaksoiskoodaukseen kuului se, että postmodernismi ei kokonaan hylännyt modernismia ja klassismia, vaan käytti niiden elementtejä leikkisästi ja itsetietoisesti. Carlson näkee, että myös Umberto Ecolla ja Linda Hutcheonilla on vastaava lähestymistapa postmodernismiin kirjallisuudessa, jolloin keskeisinä piirteinä taiteelle nähdään ironia ja itsetietoisuus sekä ns. suureen yleisöön ja erikoistuneeseen yleisön vetoaminen. Tanssitaiteessa ja arkkitehtuurissa postmodernismi on ollut keskeinen, varhainen käsite ja niissä molemmissa on ollut vahva modernismin traditio, kuten Roger Copeland (1983) on kirjoittanut. Ajoitus ja sisällöt kuitenkin eroavat, sillä esim. Sally Banesin mukaan vasta ns. toinen postmoderni koreografisukupolvi 1980-luvulla Yhdysvalloissa teki Jencksin määrittelyyn istuvia teoksia, joille ominaista oli "epäpuhtaus" ja epäyhtenäisyys mm. viittauksineen klassiseen ja populaariin.

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

CarlsonM2006, KukkonenA2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.02.2019: Esittävät taiteet:kaksoiskoodaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:kaksoiskoodaus.)