Clean Energy Research:electricity distribution industry

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

electricity distribution industry

electricity distribution industry
Definition valtion omistamat ja/tai yksityiset toimijat, jotka vastaavat sähkön toimituksesta sähkön tuottajalta kuluttajalle
Definition (en) national operator(s) and/or businesses which enable the transfer of electricity from producers to consumers
Explanation Sähkön jakeluteollisuus on sähkönsiirrosta vastaava ja siirtopalvelua myyvä teollisuudenhaara. Sähkön jakeluteollisuus vastaa sähkönsiirtoverkosta, ja määrittelee sähkönsiirtohinnat.

1. Sähkön jakeluverkot Sähkön jakeluun tarkoitetut sähköverkot.
Sähkönjakeluverkkoja ovat suurjännitetjakeluverkot (Suomessa niiden jännite on yleensä 20 kV, mutta myös muita jännitteitä, jopa 110 kV, käytetään) ja pienjännitejakeluverkot (joiden jännite voi olla esim. 230/400 V).
2. Sähkön jakeluyhtiöt
Sähkönsiirtoverkosta ja sen toiminnasta vastaavat yritykset tai viranomaistahot.
3. Sähkön jakeluhinta
Sähkön siirrosta sähkön kuluttajan maksama korvaus.
Sähkön siirto kuluttajalle tapahtuu paikallisen sähköyhtiön sähköverkoston kautta, vaikka sähkö ostettaisiinkin muualta. Sähkön kuluttaja maksaa varsinaisen sähkön lisäksi sähkön siirrosta paikalliselle sähköverkoston hallinnoijalle. Siirtämisestä maksettava hinta on sähkön jakeluhinta.

4. Sähkönjakelun sääntely
Energiaviranomaiset antavat luvat sähköverkon rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä valvovat hinnoittelun kohtuullisuutta. Sähkön jakeluverkko on luonnollinen monopoli. Sen yhteiskunnalliselle sääntelylle löytyy näinollen perusteet taloustieteestä. Regulaattori tietää verkon operaattoria vähemmän sen todellisista kustannuksista ja joutuu näinollen tekemään oletuksia ja pyrkii käyttämään tehokkaan toiminnan kannustimia sääntelyssään.
Explanation (en)
1. Distribution networks
Electric power distribution from substations to consumers that follows the high-voltage transmission.
In Finland it includes both high-voltage distribution networks and low-voltage distribution networks.

2. Distribution utilities
Companies and / or authorities responsible for infrastructure and functionality of the distribution network.
3. Distribution price
Cost of transfering electricity from the producer to consumer.
4. Distribution regulation
Authorities give permits to build and maintain electrical networks. They also regulate the pricing. Electricity distribution is an industry that is characterized by falling average costs leading to natural monopolies. Therefore there is economic reasoning to regulate the market. The regulator has less information on the cost structure of the monopolist than the firm does. Therefore it has to make assumptions and to try to incentivize efficient operation.Equivalents

sähkön jakeluteollisuussuomi

Sources

KopsakangasM&SventoR2011, KopsakangasM&SventoR2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.7.2020: Clean Energy Research:electricity distribution industry. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:electricity distribution industry.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →