Oikeustiede:virkavastuu (valtiosääntöoikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

virkavastuu
valtiosääntöoikeus

virkavastuu
Definition virkamiehen vastuu virkatoimistaan sekä vastuuseen liittyvät seuraamukset
Explanation

Virkavastuusta säädetään perustuslain 118 §:ssä. Sen lähtökohdan voidaan katsoa olevan myös perustuslain 2 §:ssä säännellyssä oikeusvaltioperiaatteessa ja lainalaisuusperiaatteessa. Vastuuseen liittyvät seuraamukset velvollisuuksien rikkomisesta voivat olla kurinpidollisia, rikosoikeudellisia ja vahingonkorvausvastuuta Virkavastuu liitetään julkisten hallintotehtävien hoitamiseen ja erityisesti julkisen vallan käyttöön. Kun yksityistämiskehityksen myötä virkamieshallintoperiaatteesta on jouduttu osittain luopumaan ja työsopimussuhteiset henkilöt käyttävät julkista valtaa, vastuu ei enää perustu pelkästään siihen, onko henkilö virka- tai työsopimussuhteinen, vaan toiminnan luonteeseen.

Käytetyt lähteet:

Suomen perustuslaki (731/1999)2 §, 118 §, kuntalaki (365/1995) 44 §, valtion virkamieslaki (750/1994) 14 §, 24 §, 53 §, laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 17 §, 35 §, kirkkolaki (1054/1993) 6 luku 26 §, 24 luku 14 §, vahingonkorvauslaki (412/1974) 3 luku ja 4 luku, rikoslaki (39/1889) 40 luku
Additional Information
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 31.7.2021: Oikeustiede:virkavastuu (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:virkavastuu (valtiosääntöoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg