Toimituskunta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Oikeustieteen termitietokanta

Luettelo 14.11.2012


Pentti Arajärvi oikeustieteen tohtori, professori
sivistystoimi
Mika Hemmo oikeustieteen tohtori, professori
velvoiteoikeus
Erkki J. Hollo oikeustieteen tohtori, professori
maa ja vesioikeus
Antti Jokela oikeustieteen tohtori, professori
prosessioikeus
Urpo Kangas oikeustieteen tohtori, professori
perhe ja perintöoikeus
Juha Karhu oikeustieteen tohtori, professori
oikeusteoria
Jukka Kekkonen oikeustieteen tohtori, professori
oikeushistoria
Jukka Kemppinen filosofian tohtori, professori
yleinen oikeuskulttuuri
Petri Kuoppamäki oikeustieteen tohtori, professori
kilpailuoikeus
Raimo Lahti oikeustieteen tohtori, professori
rikosoikeus ja kriminologia
Ahti Laitinen valtiotieteen tohtori, professori
oikeussosiologia
Ulla Liukkunen oikeustieteen tohtori, professori
kansainvälinen yksityisoikeus ja kansainvälinen siviiliprosessioikeus
Heikki E. S. Mattila oikeustieteen tohtori, professori
vertaileva oikeustiede
Matti Mikkola oikeustieteen tohtori, professori
sosiaalioikeus
Olli Mäenpää oikeustieteen tohtori, professori
hallinto oikeus
Jukka Mähönen oikeustieteen tohtori, professori
yritysoikeus
Tapio Määttä oikeustieteen tohtori, professori
ympäristöoikeus
Matti Niemivuo oikeustieteen tohtori, professori
itsehallintoyhdyskuntaoikeus, lainvalmistelutiede
Marcus Norrgård oikeustieteen tohtori, professori
immateriaalioikeus
Kevät Nousiainen oikeustieteen tohtori, professori
naisoikeus
Juha Raitio oikeustieteen tohtori, professori
eurooppaoikeus
Ahti E. Saarenpää oikeustieteen tohtori, professori
oikeusinformatiikka
Ilkka Saraviita oikeustieteen tohtori, professori
valtiosääntöoikeus
Jarno Tepora oikeustieteen tohtori, professori
esineoikeus
Juha Tolonen oikeustieteen tohtori, professori
kansainvälinen talousoikeus
Lotta Viikari oikeustieteen tohtori, professori
kansainvälinen julkisoikeus
Kauko Wikström oikeustieteen tohtori, professori
vero-oikeus