Difference between revisions of "Testisivu"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
 
mega-
 
mega-
 
{{#ask:[[~Nimitys:mega*]][[Kieli::suomi]]}}
 
{{#ask:[[~Nimitys:mega*]][[Kieli::suomi]]}}
 +
 +
anti-
 +
{{#ask:[[~Nimitys:anti*]][[Kieli::suomi]]}}
  
 
iikka-  
 
iikka-  

Revision as of 12:49, 8 May 2019

Termielementit

-oosi C-mitoosi, C-mitoosi, abioosi, adipoosi, adipoosi, agaroosi, agaroosi, agaroosi, ajospahkatauti, akariaasi, akariaasi, aktinomykoosi, aldoosi, aldoosi, alkaloosi, alkaloosi, allomorfoosi, aluemetamorfoosi, amitoosi, amitoosi, amyloosi, amyloosi, anabioosi, anabioosi, anabioosi, anamorfoosi, anamorfoosi, anapleroosi, anastomoosi, antibioosi, antibioosi, apodoosi, apoptoosi, apoteoosi, arabinoosi, arabinoosi, arkoosi, aromorfoosi, aromorfoosi, asbestoosi, asidoosi, aspergilloosi, aspergilloosi, avitaminoosi, avitaminoosi, bakteeritauti, bilhartsioosi, bilhartsioosi, biogeokenoosi, borrelioosi... further results

-anssi abstrakti tanssi, abundanssi, abundanssi, additiivinen geneettinen varianssi, additiivinen geneettinen varianssi, adjuvanssi, adjuvantti, affordanssi, aines, akridiinioranssi, akridiinioranssi, allianssi, apikaalidominanssi, apikaalidominanssi, assonanssi, concordance, danse macabre, diskordanssi, diskordanssi, diskordanssi, dissonanssi, dominanssi, dominanssi, dormanssi, dormanssi, ehdollinen relevanssi, ekspektanssi, eleganssi, elektronispinresonanssi, elektronispinresonanssi, eristysresistanssi, eristysresistanssi, esiintymä, fajanssi, geneettinen balanssi, geneettinen varianssi, hankittu toleranssi, harlekiiniromanssi, ilmarakoresistanssi, ilmarakoresistanssi, ilmenemisriski, immunologinen toleranssi, impedanssi, impedanssi, induktanssi, inheritanssi, instanssi, intoleranssi, invarianssi, invarianssi... further results

-antti Freundin adjuvantti, Oktantti (tähdistö), Seinäkvadrantti, Sextans, adjuvantti, adjuvantti, adorantti, akanthus, aktantti, aktantti, aktantti, allofoni, allofoni, allofonos, allofonos, antiformantti, antigeenideterminantti, antigeenideterminantti, assibilantti, atlantti, biosurfaktantti, branlantti, consonant, dentaalispirantti, denuntiaatio/denuntiaatiopantti, determinantti, determinantti, determinantti, dominantti, dominantti, dominantti, dormantti, dormantti, dynaaminen interpretantti, ekvantti, emfaattinen konsonantti, emfaattinen konsonantti, erilainen, fakultatiivinen variantti, flokkausaine, foneemivariantti, fonologinen dominantti, formantti, fotoni, frikotremulantti, frikotremulantti, geminaatos, geminaatta, glutinantti, hapaksantti... further results

inter- inter, inter-etninen vuorovaikutus, interaktiivinen fiktio, interaktio, interaktiolingvistiikka, interaktomi, interaktori, interambulakraalilevyt, interdentaalinen, interdiskursiivisuus, interfaasi, interferenssi, interferenssikontrastimikroskopia, interferenssimikroskopia, interferenssimittari, interferometri, interferoni, interferonit, interfoliaarinen korvake, intergalaktinen, interglasiaali, interglasiaalikausi, intergradaatiovyöhyke, interiööri, interjektio, interkalaarilevy, interkalaarinen meristeemi, interkalaarisuoni, interkalaatio, interkostaalinen, interleukiini, interlineaarinen käännös, interlineaarinen kääntäminen, interlingua, interlingue, interlock-piiri, interludi, intermediaariaineenvaihdunta, intermediaarinen, intermediini, intermezzo, intermuraalinen, internaalinen, internalismi, internationalismi, internationalisointi, interneuroni, interoseptorit, interplanetaarinen magneettikenttä, interplanetaarinen... further results

mega- megaevoluutio, megafauna, megafylli, megagameetti, megagametofyytti, megakaryosyytti, megalesitaalinen, megalops, megalosyytti, megaplankton, megasporangio, megaspori, megasporin emosolu, megasporofylli, megasporogeneesi, megasporosyytti

anti- anti-idiotyyppi, anti-realismi, antiadrenerginen, antiakkusatiivi, antiaksiaalinen, antiauksiini, antibakteriaalinen, antibioosi, antibiootti, antibioottiherkkyys, antibioottiherkkyyskaavio, antibioottinen, antibioottiresistenssi, antibioottiripuli, antibodi, antidiureettinen hormoni, antidiureettinen, antidootti, antidrominen, antiergatiivi, antiessentialismi, antiestetiikka, antiformantti, antigeeni, antigeeni-vasta-ainereaktio, antigeenia tarjoavat solut, antigeenideterminantti, antigibberelliinit, antiherbivoriefekti, antihistamiini, antiikki, antiikvat, antikliimaksi, antiklinaalinen, antikoagulantit, antikodoni, antikolinerginen, antikonformisuus, antikvarismi, antikviteetti, antimateria, antimeeri, antimentalismi, antimetaboliitti, antimikrobinen, antimorfinen, antinaturalismi, antinomia, antinomismi, antioksidantit... further results

iikka-


Hakuja suomenkielisiksi koodatuista nimityksistä
Kaikki sanaluokat

 • Kaikki:52318
 • Kaikki ruotsinkieliset nimitykset:19276
 • Kaikki englanninkieliset nimitykset:41161


  • Kaikki kasvimorfologian nimitykset eri kielissä:

7816

Tämä on testi

Substantiivit

 • Kaikki:39602


johdostyyppi -(U)Us Kaikki:872

johdostyyppi -minen Kaikki:732

johdostyyppi -Us Kaikki:746

johdostyyppi -nti Kaikki:182

johdostyyppi -ntA Kaikki:227

lyhenne Kaikki:648

 • Biologia:0
 • Kasvitiede:0

johdostyyppi -(U)Us Kasvitiede:0

johdostyyppi -minen Kasvitiede:0

Listana Kasvitiede, -minen, substantiivit:

johdostyyppi -Us Kasvitiede:0

Listana Kasvitiede, -Us, substantiivit:

johdostyyppi -ntA Kasvitiede:0

Listana Kasvitiede, -ntA, substantiivit:

johdostyyppi -nti Kasvitiede:0

Listana Kasvitiede, -nti, substantiivit:


Yhdyssanat: Kasvitiede:0

 • Sienitiede

Sienitiede:0


Adjektiivit

Kaikki:2442 Kaikki -nUt:47 Kaikki -ttU:7

Biologia:0

Kasvitiede:0

Mikrobiologia:0

Ympäristötieteet:0

Kielitiede:0

Kirjallisuudentutkimus:0

Filosofia:0

johdostyyppi -inen Kasvitiede:0

Sienitiede:0

-nUt Kaikki:47

-ttU Kaikki:7

-vA Kaikki:140

-ttAinen Kaikki:7

-kkAinen Kaikki:4


-eA Kaikki:30


-mAinen Kaikki:111

Verbit

Kaikki:74

Listana Kaikki:ajautua, ajelehtia, alentaa rangiltaan, antaa sysäys, appellatiivistua, artikuloida, dekoodata, dominoida, edetä, eksplantoida, eksplikoida, ekstrahoida, ekstrapoloida, elää läpi, ennakoida, ennustaa, fecit, fuusioitua, generoida, haihtua, hiipua, homogenisoida, homogenoida, ilmaista, imeä, implikoida, interpoloida, jäljittää, kerännyt, kokea, kollatoida, kongruoida, konkatenoida, konsentroida, konservoida, kontrolloida, koodata, kotiutunut, laukaista, levitä, lisätä näyte, liueta, maadoittaa, mendelöidä, muteerata, nimetä, normaalistaa, näytteistää, osoittaa oikeaksi, padota... further results


yhdyssanat: Kaikki:0

sanaliitot: Kaikki:0

 • Kasvitiede:0


Adverbit

Kaikki:42

Listana Kaikki:ad vivum, ajatuksetta, alavirtaan, alla prima, de dicto/de re, eKr, eKr., eaa., eliössä, ihon kautta, jKr, jaa., kaksittain, koeputkessa, kohtisuoraan, kohtisuorassa, korkealla, myötätuuleen, myötävirtaan, omintakeisuus, p.o., paikan päällä, per os, per rectum, peräsuolen kautta, rantaa pitkin, rinnakkain, ristikkäin, riveittäin, siirtymiä atomia kohden, suun kautta, säteittäin, vastakkain, vastatuuleen, vastavirtaan, viisittäin, vuorottain, vähän, yksittäin, ylhäällä, yli laidan, ympäristössään

 • Kasvitiede:0


Termityyppi

 • Yhdistämätön

Kaikki:9612

 • Yhdyssana

Kaikki:18762 1,2,3,4,5,6-heksakloorisyklo-heksaani, 1,2,3-propaanitrioli, 1,2-dihydropyridatsiini-3,6-dioni, 1,2-epoksi-propaani, 1,2-etaanidioli, 1,3-bisfosfoglyseraatti, 1,4-diaminobutaani, 1,5-pentaanidiamiini, 1-H-imidatsoli-4-etaaniamiini, 1-vuotinen, 14C-menetelmä, 16S-ribosomaalinen DNA, 17-hydroksikortikosteroni, 18S-ribosomaalinen DNA, 2, 4-dinitrofenoli, 2,2,2-tri-kloori-1,1-etaanidioli, 2,2-dihydroksi-1,3-indaanidioni, 2,3-bentsopyrroli, 2,3-bisfosfoglyseraatti, 2,3-dimetoksi-5-metyyli-1,4-bentsokinoni, 2,4,6-trinitrofenoli, 2,4-dikloorifenoksietikkahappo, 2,5-diami-novaleriaanahappo, 2,6,8-trioksipuriini, 2,6-dioksopuriini, 2-N-morfoliini-etaanisulfonihappo, 2-amino-2-deoksiglukoosi, 2-amino-3-metyylivaleriaanahappo, 2-amino-4-hydroksi-voihappo, 2-amino-4-merkaptovoihappo, 2-amino-4-metyylivaleriaanahappo, 2-amino-6-oksipuriini, 2-aminoisova-leriaanahappo, 2-bromi-2-kloori-1,1,1-trifluorietaani, 2-dietyyliaminoetyyli-p-aminobentsoaatti, 2-etaanisulfonihappo, 2-hydroksietyylitrimetyyliammonium, 2-hydroksipropionihappo, 2-metoksi- 2-metyyli propaani, 2-metyyli-1-propanoli, 2-pyrrolidiinikarboksyylihappo, 2-vuotinen, 22°-rengas, 2x2-taulu, 3,4,5-trimetoksifenyylietyyliamiini, 3,5,-di-hydroksitolueeni, 3,5-dihydroksi-3-metyylipentaanihappo, 3,7-bis-dimetyyliamino-fenatsotioniinikloridi, 3,7-bis-fenatsotioniinikloridi, 3-(4-amino-2-metyyli-5-pyrimidinyylimetyyli)-5-(2-hydroksietyyli)-4-metyylitiatsolium... further results

 • Kielitiede:
 • Sanaliitto

Kaikki:8222

 • Kielitiede: 1022kpl 7.6.2016
 • Sanaliittosubstantiivi

Kaikki:0

 • Lyhenne

Kaikki:1400 3C273, 5-HT, A-kieli, AAS, ACTH, AD-A, ADH, ADI, ADP, ADS, ADV, AIDS, AMP, ANF, ANP, ANT-C, AP, APCs, ASL, ASO, ATP, ATPaasi, AVI, AVL, Ab, AdvP, Advl, AdvlP, Al2(SO4)3, B-99, BCF, BHK, BHT, BKT, BKTL, BME, BMI, BMR, BOD, BSA, BSS, C, CAM, soluadheesiomolekyylit, CDH, CDP, CF, CH3COOH, CITES, CMP, CMS... further results

Monikot (28.1.2015 yht. 1488)

 • Kaikki:1552


 • Biologia:0
 • Kielitiede:0
 • Oikeustiede:0
 • Ympäristötieteet:0
 • Ilmatiede:0
 • Tähtitiede:0
 • Taksonominen yksikkö:0