Difference between revisions of "Termipankki:Hanke"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
 
(40 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 6: Line 6:
  
 
<!--T:2-->
 
<!--T:2-->
Termipankkia rakennetaan wiki-alustalla kolmen pilottihankkeen, kasvitieteen, kielitieteen ja oikeustieteen termistöjen pohjalta TSV:ssa sijaitsevalle palvelimelle. Myös muut tieteenalat voivat perustaa omia aihealueitaan ja asiantuntijaryhmiään termipankkiin.
+
Termipankki aloitettiin wiki-alustalla kolmen pilottihankkeen, kasvitieteen, kielitieteen ja oikeustieteen termistöjen pohjalta vuosina 2011-2015.  Merkittävä panostus termipankin laajentumiseen on saatu vuonna 2018 Alfred Kordelinin säätiöltä, jonka suurten kulttuurihankkeiden tuella on perustettu kolme uutta aihealuetta: geologian, historian ja taidehistorian aihealueet.
 +
 
 +
Meneillään on laajentumisvaihe: kaikki kiinnostuneet tieteenalat voivat perustaa omia aihealueitaan ja asiantuntijaryhmiään termipankkiin. Aktiivista termityötä tekevä työryhmä voi hakea rahoitusta myös Tieteen termipankin yhteistyökumppanina. Tällä tavalla on  edistetty mm. Monitieteisen humanistisen termityön hanketta vuodesta 2015 lähtien Helsingin yliopiston, Suomen kulttuurirahaston ja Koneen Säätiön tuella. Historian aihealue on saanut tukea myös Georg ja Ella Ehrnroothin säätiöltä.
  
  
 
<!--T:3-->
 
<!--T:3-->
Hankkeen työntekijät luovat kehykset eri tieteenalojen asiantuntijoiden työskentelylle: kartoittavat termejä, niiden käsitteellisiä määritelmiä, suhteita käsitejärjestelmään, muodostustapoja ja erikielisiä vastineita. Asiantuntijaryhmät keskustelevat ja päättävät oman alansa termeistä ja niiden määritelmistä. Asiantuntijaryhmien jäsenet kannustavat kollegojaan tulemaan mukaan termitalkoisiin. Myös hankkeen jäsenet aktivoivat eri tieteenalojen kenttää ja kehittävät yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa talkootyön organisoitumisen menetelmiä. Wiki-työskentely tapahtuu rajoitetun talkoistamisen periaatteella: asiantuntijaryhmien jäsenet voivat muokata kaikkea alansa termitietoa; lisäksi kuka tahansa omalla nimellään (etunimi ja sukunimi) termipankkiin rekisteröitynyt internetin käyttäjä voi osallistua termeistä käytävään keskusteluun.  
+
Wiki-työskentely tapahtuu rajoitetun talkoistamisen periaatteella: asiantuntijaryhmien jäsenet voivat muokata kaikkea alansa termitietoa; lisäksi kuka tahansa omalla nimellään (etunimi ja sukunimi) termipankkiin rekisteröitynyt internetin käyttäjä voi osallistua termeistä käytävään keskusteluun. Asiantuntijaryhmät keskustelevat ja päättävät oman alansa termeistä ja niiden määritelmistä. Asiantuntijaryhmien jäsenet kannustavat kollegojaan tulemaan mukaan termitalkoisiin. Myös hankkeen jäsenet aktivoivat eri tieteenalojen kenttää ja kehittävät yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa talkootyön organisoitumisen menetelmiä. Hankkeen työntekijät ovat luoneet kehykset eri tieteenalojen asiantuntijoiden työskentelylle. Asiantuntijaryhmien koordinaattorit kartoittavat olemassaolevia termistöjä ja käsitejärjestelmien alustavia luokituksia yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijajäsenet lisäävät ja muokkaavat termitietoja, kuten termien käsitteellisiä määritelmiä, suhteita käsitejärjestelmään, muodostustapoja ja erikielisiä vastineita.  
  
  
 
<!--T:4-->
 
<!--T:4-->
Hanke toimii Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksessa. Hanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto.
+
Hanketta koordinoidaan Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa suomalais-ugrilaisessa ja pohjoismaisessa osastossa sekä digitaalisten ihmistieteiden osastossa. Tieteen termipankin verkkopalvelu on rakennettu Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksella vuosina 2011-2015. Hanketta rahoittaa Helsingin yliopisto. Tieteen kansallinen termipankki on merkittävien tutkimusinfrastruktuureiden tiekartalla yhteistyössä [https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinEsittely FIN-CLARINin kanssa].
  
  
 
==Työryhmä== <!--T:5-->
 
==Työryhmä== <!--T:5-->
 
* johtaja, professori [[Käyttäjä:Tiina Onikki-Rantajääskö|Tiina Onikki-Rantajääskö]]
 
* johtaja, professori [[Käyttäjä:Tiina Onikki-Rantajääskö|Tiina Onikki-Rantajääskö]]
 +
* tutkimuskoordinaattori [[Käyttäjä: Johanna Enqvist|Johanna Enqvist]]
 
* professori [[Käyttäjä:Lea Laitinen|Lea Laitinen]]
 
* professori [[Käyttäjä:Lea Laitinen|Lea Laitinen]]
* tutkijatohtori [[Käyttäjä:Kaarina Pitkänen-Heikkilä|Kaarina Pitkänen-Heikkilä]]
+
* verkkopalvelun ylläpito: tutkijakoulutettava, maisteri [[Käyttäjä:Antti Kanner|Antti Kanner]]
* koordinaattori, maisteri [[Käyttäjä:Antti Kanner|Antti Kanner]] <br><br>
+
* ohjelmointiasiantuntija [[Käyttäjä: Niklas Laxtröm|Niklas Laxström]]
* kasvitiede, biologi Vanamo Salo 1.10.-31.12.2014
+
* dosentti [[Käyttäjä:Kaarina Pitkänen-Heikkilä|Kaarina Pitkänen-Heikkilä]], yliopistonlehtori
 +
* projektikoordinaattori [[Käyttäjä:Sakari Vaelma|Sakari Vaelma]] 3/2015-12/2015
 +
* projektikoordinaattori, maisteri [[Käyttäjä:Antti Kanner|Antti Kanner]] 2011 - 3/2015
 +
* tutkimuskoordinaattori [[Käyttäjä: Mari Siiroinen| Mari Siiroinen]] <br><br>
 +
* wikin toteutus, maisteri [[Käyttäjä:Niklas Laxström|Niklas Laxström]]
 +
* graafinen suunnittelu [[Käyttäjä:Tommikovala|Tommi Kovala]]
 +
* kasvitiede, biologi [[Käyttäjä:Vanamo Salo|Vanamo Salo]] 1.10.-31.12.2014
 
* kasvitiede ja biologia, biologi [[Käyttäjä Marja Vieno|Marja Vieno]] 1.10.-31.12.2014
 
* kasvitiede ja biologia, biologi [[Käyttäjä Marja Vieno|Marja Vieno]] 1.10.-31.12.2014
* kirjallisuudentutkimus, tutkijatohtori [[Käyttäjä:Tiina Käkelä-Puumala|Tiina Käkelä-Puumala]] 1.10.2013-31.5.2014
+
* kirjallisuudentutkimus, tutkijatohtori [[Käyttäjä:Tiina Käkelä-Puumala|Tiina Käkelä-Puumala]] 1.10.2013-30.6.2014, 1. 2. - 28. 2. 2015, 1. 8. - 31. 8. 2015
* biologia, ontologiayhteistyö, tohtori [[Käyttäjä:Nina Laurenne|Nina Laurenne]] 1.3.2014-
+
* biologia, ontologiayhteistyö, tohtori [[Käyttäjä:Nina Laurenne|Nina Laurenne]] 1.3.2014-31.5.2014
* filosofia, tohtori [[Käyttäjä:Markku Roinila|Markku Roinila]] 1.5.-31.7.2014
+
* filosofia, tohtori [[Käyttäjä:Markku Roinila|Markku Roinila]] 1.5.-31.7.2014, 1. 3. - 30. 4. 2015, 1. 9. - 31. 12. 2015
* mikrobiologia, tohtori Katri Juuti 15.5.2014-
+
* historia, tohtori [[Käyttäjä: Jouko Nurmiainen|Jouko Nurmiainen]] 1.4.2018-
 +
* geologia, tohtori [[Käyttäjä: Elina Lehtonen|Elina Lehtonen]] 15.8.-31.12.2018
 +
* taidehistoria, tohtori [[Käyttäjä:Hanna Kemppi|Hanna Kemppi]] 10.9. - 31.12.2018
 +
* teatteritiede, tohtori [[Käyttäjä:Aino Kukkonen|Aino Kukkonen]] 1.11.-31.12.2014, 1. 11. 2015-28. 2. 2016
 +
* estetiikka, tohtori [[Käyttäjä:Janne Vanhanen|Janne Vanhanen]] 1. 9. 2015- 31. 12. 2015
 +
* semiotiikka, maisteri [[Käyttäjä:Juuso-Ville Gustafson|Juuso-Ville Gustafson]] 1. 9. - 31. 12. 2015
 +
* mikrobiologia, tohtori [[Käyttäjä:Katri Juuti|Katri Juuti]] 15.5.-15.6.2014
 
* kielitiede, tutkijatohtori [[Käyttäjä:Marja Nenonen|Marja Nenonen]] 1.2.-30.9.2012
 
* kielitiede, tutkijatohtori [[Käyttäjä:Marja Nenonen|Marja Nenonen]] 1.2.-30.9.2012
* wikin toteutus, maisteri [[Käyttäjä:Niklas Laxström|Niklas Laxström]]
+
* kielitiede, keskusteluntutkimus maisteri [[Käyttäjä:Heidi Vepsäläinen|Heidi Vepsäläinen]] kesä-joulukuu 2014
* graafinen suunnittelu [[Käyttäjä:Tommikovala|Tommi Kovala]]
+
* arkeologia, maisteri Mervi Suhonen joulukuu 2013- helmikuu 2014
* tutkimusavustaja, hum. kand. [[Käyttäjä:Patricia Karlsson| Patricia Karlsson]] (ruotsin kieli)
+
* tutkimusavustaja Emma Hirsimäki (arkeologia) joulukuu 2013 - tammikuu 2014
* tutkimusavustaja Kati Romppanen syys-joulukuu 2014
+
* tutkimusavustaja Elina Kettunen (biologia) joulukuu 2012 - toukokuu 2013
 +
* tutkimusavustaja Hanna Hämäläinen 2012
 +
* tutkimusavustaja, hum. kand. [[Käyttäjä:Patricia Karlsson|Patricia Karlsson]] (ruotsin kieli)
 +
* tutkimusavustaja [[Käyttäjä:Kati Romppanen|Kati Romppanen]] syys-joulukuu 2014
 
* tutkimusavustaja Sonja Laitinen maalis-heinäkuu 2014 (romanikielen tutkimus)
 
* tutkimusavustaja Sonja Laitinen maalis-heinäkuu 2014 (romanikielen tutkimus)
 +
* tutkimusavustaja Anette Åkerlund lokakuu 2014 - tammikuu 2015 (romanikieli)
  
 
+
==Ohjausryhmä / Steering group==<!--T:6-->
==Ohjausryhmä== <!--T:6-->
+
* johtaja, professori Tiina Onikki-Rantajääskö (HY)
* johtaja, professori Tiina Onikki-Rantajääskö
+
* professori Auli Hakulinen (HY)
* professori Auli Hakulinen
+
* professori Pirjo Hiidenmaa (HY)
* professori Kimmo Koskenniemi
+
* pääsuunnittelija Hannu Karttunen (TSV:n edustaja, Turun yliopisto)
* professori Lea Laitinen
+
* professori Kimmo Koskenniemi (HY)
* professori Hanna Lehti-Eklund
+
* professori Lea Laitinen (HY)
* erikoistutkija Sari Maamies
+
* professori Hanna Lehti-Eklund (HY)
* erikoistutkija Nina Martola
+
* tutkimusjohtaja Krister Lindén (Fin-Clarin)
* professori Pirkko Nuolijärvi
+
* erikoistutkija Sari Maamies (Kotus)
* arkistoamanuenssi Mari Siiroinen
+
* erikoistutkija Nina Martola (Kotus)
 +
* professori Pirkko Nuolijärvi (Kotus)
 +
* arkistoamanuenssi Mari Siiroinen (HY)
  
 
</translate>
 
</translate>

Latest revision as of 12:04, 28 February 2019


Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa.

Termipankki aloitettiin wiki-alustalla kolmen pilottihankkeen, kasvitieteen, kielitieteen ja oikeustieteen termistöjen pohjalta vuosina 2011-2015. Merkittävä panostus termipankin laajentumiseen on saatu vuonna 2018 Alfred Kordelinin säätiöltä, jonka suurten kulttuurihankkeiden tuella on perustettu kolme uutta aihealuetta: geologian, historian ja taidehistorian aihealueet.

Meneillään on laajentumisvaihe: kaikki kiinnostuneet tieteenalat voivat perustaa omia aihealueitaan ja asiantuntijaryhmiään termipankkiin. Aktiivista termityötä tekevä työryhmä voi hakea rahoitusta myös Tieteen termipankin yhteistyökumppanina. Tällä tavalla on edistetty mm. Monitieteisen humanistisen termityön hanketta vuodesta 2015 lähtien Helsingin yliopiston, Suomen kulttuurirahaston ja Koneen Säätiön tuella. Historian aihealue on saanut tukea myös Georg ja Ella Ehrnroothin säätiöltä.


Wiki-työskentely tapahtuu rajoitetun talkoistamisen periaatteella: asiantuntijaryhmien jäsenet voivat muokata kaikkea alansa termitietoa; lisäksi kuka tahansa omalla nimellään (etunimi ja sukunimi) termipankkiin rekisteröitynyt internetin käyttäjä voi osallistua termeistä käytävään keskusteluun. Asiantuntijaryhmät keskustelevat ja päättävät oman alansa termeistä ja niiden määritelmistä. Asiantuntijaryhmien jäsenet kannustavat kollegojaan tulemaan mukaan termitalkoisiin. Myös hankkeen jäsenet aktivoivat eri tieteenalojen kenttää ja kehittävät yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa talkootyön organisoitumisen menetelmiä. Hankkeen työntekijät ovat luoneet kehykset eri tieteenalojen asiantuntijoiden työskentelylle. Asiantuntijaryhmien koordinaattorit kartoittavat olemassaolevia termistöjä ja käsitejärjestelmien alustavia luokituksia yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijajäsenet lisäävät ja muokkaavat termitietoja, kuten termien käsitteellisiä määritelmiä, suhteita käsitejärjestelmään, muodostustapoja ja erikielisiä vastineita.


Hanketta koordinoidaan Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa suomalais-ugrilaisessa ja pohjoismaisessa osastossa sekä digitaalisten ihmistieteiden osastossa. Tieteen termipankin verkkopalvelu on rakennettu Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksella vuosina 2011-2015. Hanketta rahoittaa Helsingin yliopisto. Tieteen kansallinen termipankki on merkittävien tutkimusinfrastruktuureiden tiekartalla yhteistyössä FIN-CLARINin kanssa.


Työryhmä

Ohjausryhmä / Steering group

 • johtaja, professori Tiina Onikki-Rantajääskö (HY)
 • professori Auli Hakulinen (HY)
 • professori Pirjo Hiidenmaa (HY)
 • pääsuunnittelija Hannu Karttunen (TSV:n edustaja, Turun yliopisto)
 • professori Kimmo Koskenniemi (HY)
 • professori Lea Laitinen (HY)
 • professori Hanna Lehti-Eklund (HY)
 • tutkimusjohtaja Krister Lindén (Fin-Clarin)
 • erikoistutkija Sari Maamies (Kotus)
 • erikoistutkija Nina Martola (Kotus)
 • professori Pirkko Nuolijärvi (Kotus)
 • arkistoamanuenssi Mari Siiroinen (HY)