Difference between revisions of "Oikeustieteen toimituskunta"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
 
Line 47: Line 47:
 
<tr  style="vertical-align:top;"><td>'''TOIMITUSNEUVOSTO'''</td></tr>
 
<tr  style="vertical-align:top;"><td>'''TOIMITUSNEUVOSTO'''</td></tr>
  
<tr  style="vertical-align:top;"><td>'''Pasi Pölönen'''</td><td>yhdistyksen puheenjohtaja, dosentti, toimitusneuvoston puheenjohtaja</td></tr>
+
<tr  style="vertical-align:top;"><td>'''Pasi Pölönen'''</td><td>dosentti, toimitusneuvoston puheenjohtaja</td></tr>
 
<tr  style="vertical-align:top;"><td>'''Mika Hemmo'''</td><td>alakohtaisten toimittajien edustaja, professori, toimitusneuvoston varapuheenjohtaja</td></tr>
 
<tr  style="vertical-align:top;"><td>'''Mika Hemmo'''</td><td>alakohtaisten toimittajien edustaja, professori, toimitusneuvoston varapuheenjohtaja</td></tr>
 
<tr  style="vertical-align:top;"><td>'''Tiina Onikki-Rantajääskö'''</td><td>Tieteen kansallisen termipankin ohjausryhmän johtaja, professori</td></tr>
 
<tr  style="vertical-align:top;"><td>'''Tiina Onikki-Rantajääskö'''</td><td>Tieteen kansallisen termipankin ohjausryhmän johtaja, professori</td></tr>

Latest revision as of 15:29, 29 January 2020

OIKEUSTIETEEN TERMITIETOKANTA
TOIMITUSKUNTA


7.10.2019
PÄÄTOIMITTAJA
Heikki E. S. Mattilaoikeustieteen tohtori, professori
TOIMITUSSIHTEERI
Jussi Sallilaoikeustieteen tohtori


OIKEUSALOJEN TOIMITTAJAT
Antti Aineoikeustieteen tohtori, professori
kilpailuoikeus
Anette Alén-Savikko oikeustieteen tohtori, yliopistonlehtori
immateriaalioikeus
Pentti Arajärvioikeustieteen tohtori, professori
sivistystoimi,
sosiaalioikeus
Mika Hemmooikeustieteen tohtori, professori
velvoiteoikeus
Erkki J. Hollooikeustieteen tohtori, professori
ympäristöoikeus
Jaakko Husahallintotieteiden tohtori, professori
vertaileva oikeustiede
Antti Jokelaoikeustieteen tohtori, professori
prosessioikeus
Urpo Kangasoikeustieteen tohtori, professori
perhe- ja perintöoikeus
Jukka Kemppinenfilosofian tohtori, professori
yleinen oikeuskulttuuri
Outi KorhonenDoctor of Juridical Science (Harvard), professori
kansainvälinen julkisoikeus
Petri Kuoppamäkioikeustieteen tohtori, professori
kilpailuoikeus
Raimo Lahtioikeustieteen tohtori, professori
rikosoikeus ja kriminologia
Ahti Laitinenvaltiotieteen tohtori, professori
oikeussosiologia
Ulla Liukkunenoikeustieteen tohtori, professori
kansainvälinen yksityisoikeus,
kansainvälinen siviiliprosessioikeus
Sakari Melanderoikeustieteen tohtori, professori
rikosoikeus ja kriminologia
Olli Mäenpääoikeustieteen tohtori, professori
hallinto-oikeus
Jukka Mähönenoikeustieteen tohtori, professori
yritysoikeus
Matti Niemivuooikeustieteen tohtori, professori
itsehallintoyhdyskuntaoikeus,
lainvalmistelutiede
Kevät Nousiainenoikeustieteen tohtori, professori
naisoikeus
Pekka Nykänenkauppatieteiden tohtori, yliopistonlehtori
vero-oikeus
Marcus Norrgård oikeustieteen tohtori, professori
immateriaalioikeus 2012-2019
Jaana Paanetojaoikeustieteen tohtori, työneuvoston sihteeri
työoikeus
Heikki Pihlajamäkioikeustieteen tohtori, professori
oikeushistoria
Tuomas Pöystioikeustieteen tohtori, oikeuskansleri
finanssihallinto-oikeus
Juha Raitiooikeustieteen tohtori, professori
eurooppaoikeus
Ahti E. Saarenpääoikeustieteen tohtori, professori
oikeusinformatiikka
Janne Salminenoikeustieteen tohtori, apulaisprofessori
valtiosääntöoikeus
Ilkka Saraviitaoikeustieteen tohtori, professori
valtiosääntöoikeus 2012-2013
Raimo Siltalaoikeustieteen tohtori, professori
oikeusteoria
Jarno Teporaoikeustieteen tohtori, professori
esineoikeus
TOIMITUSNEUVOSTO
Pasi Pölönendosentti, toimitusneuvoston puheenjohtaja
Mika Hemmoalakohtaisten toimittajien edustaja, professori, toimitusneuvoston varapuheenjohtaja
Tiina Onikki-RantajääsköTieteen kansallisen termipankin ohjausryhmän johtaja, professori
Erika BergströmEduskunnan kirjaston oikeudellisen tiedon johtava tietoasiantuntija, OTL
Heikki E. S. Mattilapäätoimittaja, professori


TEKNINEN TOIMITUS
Lea Purhonentoimistopäällikkö
Inga Snäkintoimistosihteeri