Oikeustiede:valtioneuvosto (valtiosääntöoikeus)

From Tieteen termipankki
Revision as of 15:21, 24 January 2013 by Suomalainen Lakimiesyhdistys (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

valtioneuvosto

valtioneuvosto (luo nimityssivu)
Explanation Valtioneuvosto käsittää *pääministerin* ja *ministerien* sekä laillisuusvalvontaan rajautuvassa merkityksessä *valtioneuvoston oikeuskanslerin* muodostaman kollegion, joka toimii nimikkeellä *valtioneuvoston yleisistunto*. Laajemmassa merkityksessä valtioneuvostolla tarkoitetaan *valtioneuvoston yleisistunnon* ja *ministeriöiden* yhteisesti muodostamaa hallitus- ja hallintoasioiden päätöksentekorakennetta ja toimivaltuuksia. Valtioneuvosto panee *eduskunnan* ja *tasavallan presidentin* päätökset täytäntöön.

PeL 65 §:ssä säädetään valtioneuvostolle hallitusasioihin rinnasteisiksi hallintoasiat. Valtiosääntöoikeudellisesti hallitusvaltaa ja sen osa-aluetta "rinnasteiset hallintoasiat" voidaan luonnehtia pääpiirteisesti *valtiovallan kolmijako-opin* periaatteiden mukaan valtiollisen vallan käyttämiseksi hallitusvallan alalla ja lisäksi myös hallintoasioissa.

PeL 65 §:n säännöksissä valtioneuvoston tehtävät ymmärretään vuoden 2000 perustuslakia edeltäneeseen tapaan laajamerkityksisesti yleisistunnossa kollegisesti ja ministeriössä ministerijohtoisesti ratkaistavien asioiden kokonaisuutena (HE 184/1992). Pykälä määrittelee valtioneuvoston tehtävät mutta ei sitä, miten niitä koskeva ratkaisuvalta jakaantuu valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä (PeL 67 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.2.2020: Oikeustiede:valtioneuvosto (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtioneuvosto (valtiosääntöoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →


Tämä sivu on keskeneräinen.