Difference between revisions of "Oikeustiede:vallintavirhe"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
m (Tekstin korvaus – ”|ilmiön kuvaus=” muotoon ”|laajempi kuvaus=”)
m
Line 1: Line 1:
 
{{Käsite
 
{{Käsite
|otsikkohuomautus=
 
 
|määritelmä_fi=tarkoittaa viranomaisen päätöstä tai siihen rinnastuvaa seikkaa, joka rajoittaa kaupan kohteen vallintaa ja josta ostaja ei tiennyt kauppaa tehtäessä
 
|määritelmä_fi=tarkoittaa viranomaisen päätöstä tai siihen rinnastuvaa seikkaa, joka rajoittaa kaupan kohteen vallintaa ja josta ostaja ei tiennyt kauppaa tehtäessä
|selite_fi=Vallintavirhe on suoritusvirhe ja sopimusrikkomus luovutuksessa. Kysymys on ennen kaikkea [[Oikeustiede:irtain omaisuus|irtaimen]] tai [[Oikeustiede:kiinteä omaisuus|kiinteän omaisuuden]] kaupasta ja myyjän virheestä. Vaihdossa luovuttaja voi myös syyllistyä virheelliseen suoritukseen. Lahjan saaja ei sen sijaan voi vedota antajan virheeseen. Virheeseen vetoaminen edellyttää pätevää sitoumusta, jonka täyttämisen virheellisyydestä on kysymys. Vallintavirheen lisäksi tunnetaan [[Oikeustiede:laatuvirhe|laatuvirhe]], [[Oikeustiede:oikeudellinen virhe|oikeudellinen virhe]] ja taloudellinen virhe asuntokaupassa.
+
|selite_fi=Vallintavirhe on suoritusvirhe ja sopimusrikkomus luovutuksessa. Kysymys on ennen kaikkea [[Oikeustiede:irtain omaisuus|irtaimen]] tai [[Oikeustiede:kiinteä omaisuus|kiinteän omaisuuden]] kaupasta ja myyjän virheestä. Vaihdossa luovuttaja voi myös syyllistyä virheelliseen suoritukseen. Lahjan saaja ei sen sijaan voi vedota antajan virheeseen. Virheeseen vetoaminen edellyttää pätevää sitoumusta, jonka täyttämisen virheellisyydestä on kysymys. Vallintavirheen lisäksi tunnetaan [[Oikeustiede:laatuvirhe|laatuvirhe]], [[Oikeustiede:oikeudellinen virhe (esineoikeus)|oikeudellinen virhe]] ja taloudellinen virhe asuntokaupassa.
  
 
Irtaimeen tavaraan voi liittyä lupia, maahantuontirajoituksia tms. päätöksiä, jotka voivat muodostaa virheen. Vallintavirheestä irtaimen tavaran kaupassa ei ole säädetty, mutta siihen voidaan analogisesti soveltaa laatu- ja oikeudellista virhettä koskevaa sääntelyä.
 
Irtaimeen tavaraan voi liittyä lupia, maahantuontirajoituksia tms. päätöksiä, jotka voivat muodostaa virheen. Vallintavirheestä irtaimen tavaran kaupassa ei ole säädetty, mutta siihen voidaan analogisesti soveltaa laatu- ja oikeudellista virhettä koskevaa sääntelyä.
Line 11: Line 10:
  
 
Lähteet: maakaari ({{Lakilinkki|19950540}}) 2:11
 
Lähteet: maakaari ({{Lakilinkki|19950540}}) 2:11
|kuvat=
+
|lähteet=NiemiM2002,HoffrénM2013
|tieteellinen nimi=
+
|tarkistettu=Kyllä
|lähteet=NiemiM2002, HoffrénM2013
 
|tarkistettu=Y
 
 
|lisätiedot_fi=<br/ >Kirjoittaja: [[Kirjoittaja::Matti Ilmari Niemi]]
 
|lisätiedot_fi=<br/ >Kirjoittaja: [[Kirjoittaja::Matti Ilmari Niemi]]
|luokka=Esineoikeus, Omistusoikeus, Saanto, Kiinteistönkauppa,
+
|luokka=Esineoikeus,Omistusoikeus,Saanto,Kiinteistönkauppa
|laajempi kuvaus=N
+
|laajempi kuvaus=Ei
|logotiedosto=
 
|logolinkki=
 
|lähdeaineisto=
 
 
}}
 
}}
 
{{Liittyvä nimitys
 
{{Liittyvä nimitys
 
|kieli=suomi
 
|kieli=suomi
 
|nimitys=vallintavirhe
 
|nimitys=vallintavirhe
|käyttösuositus=
+
|otsikossa=Kyllä
|järjestysluku=
+
|kursivoitu=Ei
|näkymä=
 
|käyttöhuomautus=
 
|käännösvastaavuus=
 
|otsikossa=Y
 
|kursivoitu=N
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Oikeustiede:irtain omaisuus
 
|käsite=Oikeustiede:irtain omaisuus
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Oikeustiede:kiinteistönkauppa
 
|käsite=Oikeustiede:kiinteistönkauppa
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Oikeustiede:kiinteä omaisuus
 
|käsite=Oikeustiede:kiinteä omaisuus
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Oikeustiede:laatuvirhe
 
|käsite=Oikeustiede:laatuvirhe
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Oikeustiede:maanvuokra
 
|käsite=Oikeustiede:maanvuokra
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
|käsite=Oikeustiede:oikeudellinen virhe
+
|käsite=Oikeustiede:rakennus
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
|käsite=Oikeustiede:rakennus
+
|käsite=Oikeustiede:salainen virhe
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
|käsite=Oikeustiede:rakennusoikeus
+
|käsite=Oikeustiede:oikeudellinen virhe (esineoikeus)
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
|käsite=Oikeustiede:salainen virhe
+
|käsite=Oikeustiede:rakennusoikeus (esineoikeus)
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=
 
|vapaasuhde=
 
|lähikäsiteindeksi=
 
 
}}
 
}}

Revision as of 13:03, 11 October 2019

vallintavirhe

vallintavirhe
Definition tarkoittaa viranomaisen päätöstä tai siihen rinnastuvaa seikkaa, joka rajoittaa kaupan kohteen vallintaa ja josta ostaja ei tiennyt kauppaa tehtäessä
Explanation Vallintavirhe on suoritusvirhe ja sopimusrikkomus luovutuksessa. Kysymys on ennen kaikkea irtaimen tai kiinteän omaisuuden kaupasta ja myyjän virheestä. Vaihdossa luovuttaja voi myös syyllistyä virheelliseen suoritukseen. Lahjan saaja ei sen sijaan voi vedota antajan virheeseen. Virheeseen vetoaminen edellyttää pätevää sitoumusta, jonka täyttämisen virheellisyydestä on kysymys. Vallintavirheen lisäksi tunnetaan laatuvirhe, oikeudellinen virhe ja taloudellinen virhe asuntokaupassa.

Irtaimeen tavaraan voi liittyä lupia, maahantuontirajoituksia tms. päätöksiä, jotka voivat muodostaa virheen. Vallintavirheestä irtaimen tavaran kaupassa ei ole säädetty, mutta siihen voidaan analogisesti soveltaa laatu- ja oikeudellista virhettä koskevaa sääntelyä.

Tärkein merkitys vallintavirheellä on kiinteistönkaupoissa. Niitä koskevia sääntöjä sovelletaan myös maanvuokraoikeuden ja siihen liittyvän rakennuksen kauppaan. Myyjä on velvollinen ottamaan selvää ja ilmoittamaan ostajalle kaupan kohteeseen kohdistuvat viranomaismääräykset. Niitä ovat kaavat, rakennuskiellot, luovutusrajoitukset ja muut kiinteistön käyttämistä tai siitä määräämistä rajoittavat viranomaisten päätökset. Lisäksi myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevasta naapurikiinteistöä koskevasta viranomaispäätöksestä, joka tyypillisesti vaikuttaa myydyn kaltaisen kohteen käyttöön tai arvoon. Kysymys on myös virheestä, jos kaupan kohteeseen kuuluvalla rakennuksella ei ole tarvittavaa rakennuslupaa tai kohteella harjoitettavalla toiminnalla ei ole tarvittavaa lupaa.

Ostaja on oikeutettu vaatimaan virheeseen kytkettyjä seuraamuksia vallintavirheen perusteella, kun virhevastuun yleiset edellytykset täyttyvät. Virhevastuu tarkoittaa sitoumuksen oikeaa täyttämistä, joten se on luonteeltaan objektiivinen. Myyjä vastaa myös niistä kaupan kohteeseen kohdistuvista päätöksistä, joista hän ei tiedä (salaiset virheet), ja seuraamukset ovat pääsääntöisesti tuottamuksesta riippumattomia. Ostaja voi vaatia hinnan alentamista siten, että hinta vastaa kaupan kohteen arvoa. Virheen ollessa olennainen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Ostaja voi myös pidättyä maksusta virheen perusteella. Ostajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen virheen aiheuttamien menetysten perusteella. Korvausvastuu edellyttää myyjän tuottamusta, mutta sopimussuhdetta koskevien periaatteiden mukaisesti tuottamus oletetaan.

Lähteet: maakaari (540/1995) 2:11
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

Related Concepts

Sources

NiemiM2002, HoffrénM2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.1.2020: Oikeustiede:vallintavirhe. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vallintavirhe.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →