Difference between revisions of "Oikeustiede:testamentin toimeenpano"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
(No difference)

Revision as of 12:40, 6 June 2019

testamentin toimeenpano

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
testamentin toimeenpano
Definition testamenttimääräysten täytäntöönpano joko pesänselvityksessä tai perinnönjaossa
Explanation Testamentin toimeenpano eli täytäntöönpano riippuu siitä, onko kysymyksessä yleis- vai erityisjälkisäädös. Yleisjälkisäädös tuottaa testamentinsaajalle perillisen asemaan rinnastuvan oikeusaseman. Perillinen on kuolinpesän osakas, ja näin ollen myös yleistestamentin saajalla on pesänosakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Tämä merkitsee sitä, että yleistestamentti pannaan aina täytäntöön perinnönjaossa, jollei kysymys ole sellaisesta testamentista, joka antaa saajalle yksinoikeuden jäämistöön. Tällöin testamenttiomaisuus siirtyy saajalle samalla tavalla kuin perintö yksinperijälle.

Yleistestamentin saaja voi siten vaatia perillisen tavoin perinnönjaon käynnistämistä eli erimielisyyden sattuessa pesänjakajan määräämistä jakoa toimittamaan. Hän voi osallistua osakkaana jakoon, hän saa jaossa osuutensa, ja hänellä on oikeus moittia tehtyä perinnönjakoa.

Erityisjälkisäädöksen saajan asema muistuttaa perittävän velkojan asemaa. Hän ei ole kuolinpesän osakas, eikä hänen oikeuttaan sen vuoksi toteuteta perinnönjaossa. Erityisjälkisäädös täytetään aina pesänselvityksen yhteydessä velkojen maksun jälkeen mutta ennen perinnönjakoa. Jos kuolinpesään on määrätty pesänselvittäjä, erityistestamentin täyttäminen on hänen tehtävänsä.

Jakamattomasta pesästä täytettävä erityisjälkisäädös on pantava täytäntöön niin pian kuin se voi tapahtua tuottamatta haittaa kenellekään, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Laissa on annettu erityisiä suojasäännöksiä (PK 22 luku) niiden tilanteiden varalta, että kuolinpesän osakkaat perintöä jakamalla tai muulla tavoin loukkaavat taikka vaarantavat erityistestamentin saajan oikeutta.

Perittävä voi testamentissa määrätä testamentin toimeenpanijan ja antaa muitakin testamentin toimeenpanoa koskevia määräyksiä. Jollei testamentista muuta ilmene, testamentin toimeenpanijalla on samat valtuudet kuin pesänselvittäjällä. Toimeenpanijalla ei kuitenkaan ole kelpoisuutta luovuttaa kuolinpesää konkurssiin, eikä toimeenpanijan määrääminen supista lesken oikeutta osallistua pesänselvitykseen. Testamentin toimeenpanija voi toimittaa pesänjakajana perinnönjaon, jos käräjäoikeus ei ole määrännyt kuolinpesään erillistä pesänjakajaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Aulis Aarnio

Related Concepts

Sources

Aarnio&Kangas2016, s. 1256 ss.

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.09.2019: Oikeustiede:testamentin toimeenpano. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:testamentin toimeenpano.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →