Difference between revisions of "Oikeustiede:telepakkokeinot ja perusoikeussuoja"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
m (Tekstin korvaus – ”|ilmiön kuvaus=” muotoon ”|laajempi kuvaus=”)
m (Tekstin korvaus – ”{{Käsite ” muotoon ”{{Käsite |logotiedosto=SLYpalkki.jpg |logolinkki=http://lakimiesyhdistys.fi”)
 
Line 1: Line 1:
 
{{Käsite
 
{{Käsite
|määritelmä_fi=telekuuntelun, televalvonnan ja teknisen tarkkailun käytön edellytykset sähköisen viestinnän tunnistetietojen ja sisällön saamiseksi suhteessa luottamuksellisen viestinnän ja anonyymin viestinnän suojaan
+
|logotiedosto=SLYpalkki.jpg
 +
|logolinkki=http://lakimiesyhdistys.fi|määritelmä_fi=telekuuntelun, televalvonnan ja teknisen tarkkailun käytön edellytykset sähköisen viestinnän tunnistetietojen ja sisällön saamiseksi suhteessa luottamuksellisen viestinnän ja anonyymin viestinnän suojaan
 
|selite_fi=Telepakkokeinot tarkoittavat viestin sisältöön puutuvaa telekuuntelua, tunnistetietoihin puuttuvaa televalvontaa ja teknisten keinojen käyttöä kuunteluun, katseluun tai seurantaan. Telepakkokeinojen käytön edellytyksistä rikostutkinnassa säädetään pakkokeinolaissa. Telekuuntelu tarkoittaa puhelinten kuuntelua tai televerkossa välitettävinä olevien luottamuksellisten viestien sisällön selvittämistä. Televalvonta tarkoittaa televiestinnän osapuolia koskevien tunnistetietojen selvittämistä tai matkaviestinten sijainnin selvittämistä televerkon tukiasemiin tallentuneista tiedoista. Tekninen tarkkailu tarkoittaa teknisellä laitteella tapahtuvaa kuuntelua, katselua tai seurantaa.  
 
|selite_fi=Telepakkokeinot tarkoittavat viestin sisältöön puutuvaa telekuuntelua, tunnistetietoihin puuttuvaa televalvontaa ja teknisten keinojen käyttöä kuunteluun, katseluun tai seurantaan. Telepakkokeinojen käytön edellytyksistä rikostutkinnassa säädetään pakkokeinolaissa. Telekuuntelu tarkoittaa puhelinten kuuntelua tai televerkossa välitettävinä olevien luottamuksellisten viestien sisällön selvittämistä. Televalvonta tarkoittaa televiestinnän osapuolia koskevien tunnistetietojen selvittämistä tai matkaviestinten sijainnin selvittämistä televerkon tukiasemiin tallentuneista tiedoista. Tekninen tarkkailu tarkoittaa teknisellä laitteella tapahtuvaa kuuntelua, katselua tai seurantaa.  
  

Latest revision as of 13:44, 21 October 2018

telepakkokeinot ja perusoikeussuoja

telepakkokeinot ja perusoikeussuoja
Definition telekuuntelun, televalvonnan ja teknisen tarkkailun käytön edellytykset sähköisen viestinnän tunnistetietojen ja sisällön saamiseksi suhteessa luottamuksellisen viestinnän ja anonyymin viestinnän suojaan
Explanation Telepakkokeinot tarkoittavat viestin sisältöön puutuvaa telekuuntelua, tunnistetietoihin puuttuvaa televalvontaa ja teknisten keinojen käyttöä kuunteluun, katseluun tai seurantaan. Telepakkokeinojen käytön edellytyksistä rikostutkinnassa säädetään pakkokeinolaissa. Telekuuntelu tarkoittaa puhelinten kuuntelua tai televerkossa välitettävinä olevien luottamuksellisten viestien sisällön selvittämistä. Televalvonta tarkoittaa televiestinnän osapuolia koskevien tunnistetietojen selvittämistä tai matkaviestinten sijainnin selvittämistä televerkon tukiasemiin tallentuneista tiedoista. Tekninen tarkkailu tarkoittaa teknisellä laitteella tapahtuvaa kuuntelua, katselua tai seurantaa. Luottamuksellisen viestin salaisuuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Telekuuntelun osalta on noudatettu perustuslain 10 §:n 3 momentin kvalifioitua lakivarausta, mutta perustuslakivaliokunnan käytännössä on hyväksytty yhteiskunnan turvallisuutta vaarantaviksi rikoksiksi myös monien talousrikosten törkeät tekomuodot, vaikka vaara yhteiskunnan turvallisuudelle ei ole välitön. Televalvonnan osalta perustuslakivaliokunta on pitänyt mahdollisena, että tunnistetietojen saaminen jätetään sitomatta tiettyihin rikostyyppeihin, jos sääntely muuten täyttää perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Televalvontaa voidaan käyttää epäiltyjen rikosten esitutkinnassa, jossa ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, tietojärjestelmiin kohdistuneista rikoksista, parituksesta, uhkailuista, huumausainerikoksista ja muista pakkokeinolaissa mainituista rikoksista.
Additional Information
Kirjoittaja: Riitta Ollila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.4.2020: Oikeustiede:telepakkokeinot ja perusoikeussuoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:telepakkokeinot ja perusoikeussuoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg