Difference between revisions of "Oikeustiede:pohjoismainen lakiyhteistyö"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
(No difference)

Revision as of 10:11, 4 December 2019

pohjoismainen lakiyhteistyö

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
pohjoismainen lakiyhteistyö
Definition Pohjoismaissa tapahtuva yhteistyö lainsäädännön yhtenäistämiseksi tai yhteensovittamiseksi
Explanation Pohjoismaisesta lakiyhteistyöstä määrätään vuonna 1962 tehdyssä yhteistyösopimuksessa Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä (SopS 28/1968, ns. Helsingin sopimus). Yhteistyötä koordinoi Pohjoismaiden neuvoston alaiset ministeri- ja virkamiesryhmät. Yleinen koordinointivastuu kuuluu lainsäädäntöasioiden virkamiesryhmälle (Nordiska ämbetsmannkommittén för lagstiftningsfrågor, NÄL). NÄL:in Suomen jäsen nimitetään oikeusministeriöstä. Sektoriministeriöt vastaavat kuitenkin lakiyhteistyöstä kukin omalla sektorillaan.

Pohjoismaisella lakiyhteistyöllä on pitkät perinteet ja läheiset kytkennät vuonna 1870 perustettuun Pohjoismaiseen lakimieskokoukseen (Nordiska juristmötet), joka on maiden paikallisjärjestöistä koostuva yhteistyöelin. Lakiyhteistyöllä tavoiteltiin 1900-luvun alkupuolella keskeisten lakien yhtenäistämistä varsinkin siviilioikeuden puolella (esim. avioliittolaki, oikeustoimilaki, vekseli- ja sekkilaki). Vielä toisen maailmansodan jälkeen pyrittiin lainsäädännön yhtenäistämiseen (esim. patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuslait sekä 1970-1980 luvulla osakeyhtiölaki, kauppalaki ja merilaki). Jo 1970-luvulla näkyi kuitenkin muutos, kun Tanska liittyi EEC:hen ja Ruotsin lainsäädäntötahti ja yhteiskuntakehitys olivat muita pohjoismaita nopeampia. Tämä johti siihen, että varsinaiseen lakien yhtenäistämiseen ei juurikaan enää pyritty, vaan keskityttiin toisenlaisiin yhteistyömuotoihin.

Nykyään pohjoismainen lakiyhteistyö on käytännönläheistä ja pragmaattista. Yhteistyössä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia sekä hyödynnetään muiden maiden tutkimustuloksia. Lisäksi tehdään yhteistyötä EU-lainsäädännön valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Varsinaisesta lakien yhtenäistämisestä ei näin ollen ole kyse. Yhä tärkeämmäksi osaksi pohjoismaista yhteistyötä on noussut ns. rajaestetyö (gränshinderarbete). Siinä tavoitellaan ihmisten ja yritysten liikkuvuuden helpottamista Pohjoismaiden välillä. Rajaestetyössä pyritään poistamaan lainsäädännölliset esteet vapaalle liikkuvuudelle sekä estämään uusien esteiden syntyminen.
Additional Information
Kirjoittaja: Sten Palmgren

Related Concepts

Sources

Leino-Sandberg&Danelius2017, Letto-VanamoP1998, PalmgrenS2017b, SevónL2009, TEMANORD2000:64

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.2.2020: Oikeustiede:pohjoismainen lakiyhteistyö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pohjoismainen lakiyhteistyö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →