Difference between revisions of "Oikeustiede:perinnönjaon oikaisu"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
 
Line 7: Line 7:
 
Perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvastuuta koskevat säännöt tullevat yleisimmin käytännössä kuitenkin sovellettaviksi niissä tapauksissa, joissa perittävän isyys vahvistetaan vasta hänen kuolemansa jälkeen ja perilliset ovat sitä ennen jo jakaneet perinnön.
 
Perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvastuuta koskevat säännöt tullevat yleisimmin käytännössä kuitenkin sovellettaviksi niissä tapauksissa, joissa perittävän isyys vahvistetaan vasta hänen kuolemansa jälkeen ja perilliset ovat sitä ennen jo jakaneet perinnön.
 
|lähteet=Aarnio&Kangas2016,s. 1465 ss.
 
|lähteet=Aarnio&Kangas2016,s. 1465 ss.
|tarkistettu=Ei
+
|tarkistettu=Kyllä
 
|lisätiedot_fi=<br/ >Kirjoittaja: [[Kirjoittaja::Urpo Kangas]]
 
|lisätiedot_fi=<br/ >Kirjoittaja: [[Kirjoittaja::Urpo Kangas]]
 
|luokka=perhe- ja perintöoikeus,perintöoikeus
 
|luokka=perhe- ja perintöoikeus,perintöoikeus

Revision as of 15:31, 6 June 2019

perinnönjaon oikaisu

perinnönjaon oikaisu
Definition toimitetun perinnönjaon jälkeen toimitettava oikaisu sen vuoksi, että perittävän kuoleman jälkeen on vahvistettu perittävän isyys tai perittävän kuoleman jälkeen on löytynyt testamentti
Explanation Perinnönjaon oikaisua koskevat säännökset ovat luonteeltaan yleisiä, ja ne kattavat kaikki sellaiset tilanteet, joissa joku perintöön tai testamenttiin oikeutettu on sivuutettu jäämistöä alun perin jaettaessa. Sivuutetulla perillisellä tai testamentin saajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla lain tai testamentin nojalla on oikeus jäämistöön, mutta jota ei ole alkuperäisessä perinnönjaossa toteutettu siten kuin hänellä olisi ollut oikeus vaatia, jos hänen perillisasemansa olisi ollut tiedossa tai hän olisi tiennyt hänen hyväkseen tehdystä testamentista. Perinnönjaon oikaisua koskevat säännökset eivät sen sijaan ole ylimääräinen muutoksenhakukeino jo lainvoiman saaneeseen perintöratkaisuun. Niihin vedoten ei voi vaatia aikaisemmin tehdyn jaon kumoamista ja uutta perinnönjakoa, vaikka aikaisempaa jakoa rasittaisikin pätemättömyysperuste, jos alkuperäisen jaon jälkeen ei ole ilmaantunut sivuutettua perillistä tai uutta testamenttia. Perinnönjaon oikaisu ei siis rinnastu tuomionpurkuun, eikä toimitettua perinnönjakoa edelleenkään voi purkaa OK 31 luvun ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten nojalla perinnönjakoa rasittavasta virheestä huolimatta. Jos perinnönjaon moitteelle varattu aika on kulunut umpeen, sitä ei ole myöskään mahdollista palauttaa.

Perinnönjako on voitu toimittaa alun perin joku osakkaista jaossa sivuuttaen sen vuoksi, että perilliset tai pesänjakaja ovat erheellisesti katsoneet, että henkilö ei ole perillisasemassa perittävän jälkeen. Syynä voi olla esimerkiksi erehdys voimassa olevan oikeuden sisällöstä. Vastaavanlainen tilanne voi syntyä, jos pesänjakaja toimittaa perinnönjaon ja jakaa jäämistön perillisten tai perillisten ja testamentinsaajan kesken ja myöhemmin ilmaantuu uusi testamentti, jolla jaon perustaksi asetettu testamentti on kumottu. Samanlainen ongelma voi luonnollisesti liittyä myös perillisten toimittamaan sopimusjakoon. Jos jaon toimittamisen jälkeen löytyy testamentti, joka olisi tullut asettaa perinnönjaon perustaksi, aikaisempi jako menee uusiksi. Siihen ei vaikuta mitään perillisten mahdollinen tietämättömyys testamentin olemassaolosta. Testamentinsaaja voi saattaa testamenttiin perustuvan oikeutensa voimaan kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta lukien. Toimitettu perinnönjako ei tätä testamentinsaajan oikeutta estä.

Perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvastuuta koskevat säännöt tullevat yleisimmin käytännössä kuitenkin sovellettaviksi niissä tapauksissa, joissa perittävän isyys vahvistetaan vasta hänen kuolemansa jälkeen ja perilliset ovat sitä ennen jo jakaneet perinnön.
Additional Information
Kirjoittaja: Urpo Kangas

Related Concepts

Sources

Aarnio&Kangas2016, s. 1465 ss.

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.5.2020: Oikeustiede:perinnönjaon oikaisu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perinnönjaon oikaisu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →