Difference between revisions of "Oikeustiede:muodollinen oikeudenmukaisuus"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
 
(No difference)

Latest revision as of 11:21, 27 March 2020

muodollinen oikeudenmukaisuus
EU-oikeus

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
muodollinen oikeudenmukaisuus
Definition oikeudenmukaisuuden objektiivinen yhdenvertaisuuteen liittyvä ulottuvuus
Explanation Muodollinen (formaali) oikeudenmukaisuus on tasa-arvoon kytkeytyvä oikeudenmukaisuuden ulottuvuus. Muodollinen oikeudenmukaisuuden toteutuminen konkreettisella tasolla edellyttää, että samanlaisia tekoja kohdellaan samalla tavalla, ja erilaisia tekoja kohdellaan eri tavoin. Muodollinen oikeudenmukaisuus on objektiivista ja asettaa ennakkoehdoksi, että kaikkia yhteiskunnan jäseniä kohdellaan viranomaisten toimesta samalla tavoin riippumatta heidän yksilöllisistä ominaisuuksistaan ja piirteistään. Muodollinen oikeudenmukaisuus on sidoksissa yhteiskunnan institutionaalisiin rakenteisiin ja yhteisön olemassaoloon, koska se on riippuvaista oikeusjärjestyksen ja sen normien olemassaolosta sekä näiden normien puolueettomasta sovelluksesta. Muodollinen oikeudenmukaisuus ei ole ehdoton vaan relatiivinen arvo, josta voidaan poiketa tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Positiivinen erityiskohtelu on mahdollista aineelliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvistä perusteista, joilla pyritään tasapainottamaan yksilöiden välisiä eroja tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

EU-oikeudellisessa kontekstissa muodollinen oikeudenmukaisuus on osa SEU 2 artiklan oikeusvaltioideologiaa. Euroopan unionin perusoikeuskirjassa muodollista oikeudenmukaisuutta edustaa joukko substantiivisia oikeuksia ja vapauksia sekä EU:n toimielimille kohdistettuja harkintavallan käyttöä rajoittavia ja ohjaavia periaatteita. Muodollisen oikeudenmukaisuuden merkitys korostuu osana prosessuaalista oikeussuojaa, joka on taattu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Prosessuaalisen oikeussuojan lisäksi muodollisen oikeudenmukaisuuden toteutumista prosesseissa turvaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artikla, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Käytetyt lähteet: Sopimus Euroopan unionista (konsolidoitu toisinto 2016) EYVL C 202, Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta (konsolidoitu toisinto 2016) EYVL C 202,

Euroopan Unionin perusoikeuskirja (2016) EYVL C 202
Additional Information
Kirjoittaja: Kukka Kuusela

Equivalents

Formal fairnessenglanti
Equite formalranska
Formal rättvisaruotsi

Related Concepts

Sources

EYVL C 202, LyonsD2014, McMahonC2016, MandleJ2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.4.2020: Oikeustiede:muodollinen oikeudenmukaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:muodollinen oikeudenmukaisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →