Oikeustiede:hallituksen esitys

From Tieteen termipankki
Revision as of 13:01, 17 January 2020 by Jussi Sallila (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

hallituksen esitys

hallituksen esitys
Definition valtioneuvoston eduskunnalle antama esitys
Explanation Perustuslain 70 §:n mukaan valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksiä ("Lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä…"). Tällaiseen hallituksen esitykseen voi sisältyä yksi tai useampi lakiehdotus perusteluineen. Esitys voi koskea myös kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista. Lisäksi valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksiä muistakin asioista (esimerkiksi valtion talousarvio- ja lisätalousarvioehdotukset).

"Hallituksen esitys" on lakikielessä suositeltava nimitys lakiehdotuksia sisältävästä hallituksen esityksestä. Yleiskielessä käytetään yleisesti ilmaisua "lakiesitys".

Hallituksen esitys laaditaan lainvalmisteluoppaissa esitetyn tietyn vakio-otsikoinnin mukaisesti. Hallituksen esityksen laatimisohjeiden eli ns. HELO-ohjeiden mukaan laaja hallituksen esitys sisältää seuraavat osat: (1) Esityksen pääasiallinen sisältö, (2) Yleisperustelut, (3) Yksityiskohtaiset perustelut, (4) Lakiehdotukset ja (5) Liitteet. Suppeassa hallituksen esityksessä ei ole erikseen yleisperusteluja ja yksityiskohtaisia perusteluja, vaan mainitut osat yhdistetään jaksoksi "Perustelut". Valtiosopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista koskeva hallituksen esitys laaditaan laajan hallituksen esityksen mallin mukaisesti. Tärkeänä jaksona on yksityiskohtaisten perustelujen tarkastelu, joka koskee eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta ja käsittelyjärjestystä. Esitykseen otetaan lisäksi sopimusteksti.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

OM2004:04, Jyränki&Husa2012, NiemivuoM2008, s. 73-89, TalaJ2005, s. 133-135

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.2.2020: Oikeustiede:hallituksen esitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallituksen esitys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →